LKL:n jäsenmaksu pysyy 25 eurossa vuonna 2019

Maksa nyt omatoimisesti

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2019 vahvistettiin vuosikokouksessa 31.3.2018 hallituksen esityksen mukaisesti 25 euroa, ja liittymismaksu pidettiin entisellään 10 eurossa.

Kullalla maksettaessa jäsenmaksun määräksi vahvistettiin 1,0 grammaa Lapin kultaa.

Alle 18-vuotiaan nuorisojäsenen jäsenmaksu on 12,50 €. Nuorisojäseniltä ei peritä erillistä liittymisjäsenmaksua.

Jäsenmaksun 2019 voi nyt maksaa omatoimisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Tarkista jäsenmaksutilanteesi Prospäkkärin osoiteprintistä

Maksetut vuodet on merkitty takakannen osoiteprinttiin kahden vuoden seurantajaksolta. Saapuneet maksut on merkitty viimeisimmän maksamatta olleen jäsenmaksun mukaisesti. Merkintä v. -17 / -18 maksettu tarkoittaa sitä, että sinulla on kaikki jäsenmaksusi vuoteen 2018 saakka maksettuina. Merkintä v.-16 / -17 maksettu puolestaan sitä, että sinulla on jäänyt vuosi 2018 tai jokin sitä aiempi maksamatta, ja v.-15 / -16 maksettu kahta rästiin jäänyttä maksua ja yhdistyksen sääntöjen mukaan sitä, että jäsen katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

Maksa 25 euroa jokaiselta puuttuvalta vuodelta LKL:n jäsenmaksutilille Nordea FI45 2177 3800 0049 77. Kansainvälisessä pankkiliikenteessä tilin SWIFT-osoite on NDEAFIHH.

Muista käyttää viitenumerona jäsennumeroasi, joka on jäsenlehden osoiteprinttiin merkitty numerosarja. Löydät saman jäsennumerosi myös jäsenkortistasi.

Viitteellisen maksun yhteydessä kirjoitetut viestit eivät välity maksun saajalle.

Eräpäiväksi voi laittaa 14.1.2018.

Jäsenmaksuseuranta on päivitetty tilanteen 14.12.2018 mukaisesti.

Saa maksaa, jos haluaa

Kuluvat Lapin kullankaivun juhlavuodet ja kesän 2019 kullanhuuhdonnan MM-kisat ovat synnyttäneet ja tulevat edelleen synnyttämään normaaleista jäsenpalveluiden ylläpidosta ja edunvalvonnasta poikkeavaa rahoitustarvetta liiton budjettiin. Liiton hallitus on pyrkinyt ennakoimaan tämän siten, että juhlavuosien tapahtumien rahoittamiseksi on järjestetty varainhankintatempauksia sekä valmistettu juhlatuotteita myyntiin.

Näin on pyritty estämään juhlavuosien tapahtumarahoituksen vaikutus jäsenmaksun korotuspaineisiin.

Liiton hallitus esittää jäsenmaksun 2019 yhteydessä maksettaville vapaaehtoisille maksuille seuraavia kohteita:

  • 5 € Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n 70-vuotisjuhlan tapahtumajärjestelyiden tukemiseen

  • 7 € liiton jäsenetuvaltausten kehittämiseen

  • 9 € edunvalvontaan ja lakiapuun

Näistä poikkeavat epämääräiset summat katsotaan liiton toiminnan yleistueksi.

Vuonna 2018 kolehtia eri kohteisiin maksettiin yhteensä 3833,05 euroa.

Kohdentamattomana yleistukena liitolle osoitettiin 782,05 euroa.

Liiton jäsenetuvaltausten kehittämistä tuettiin 1211 eurolla.

Edunvalvontaan ja lakiapuun tukea saatiin 810 euroa.

Lisäksi kolehtia tuli Juhlavuosien rahoitukseen 1030 euroa.

Kultainen kiitos kaikille tukea antaneille!

Vuoden 2019 ensimmäisinä päivinä jäsenmaksunsa voisivat hoitaa heti kaikki aktiiviset ja valveutuneet jäsenemme, jotka saavat tästä artikkelista kimmokkeen.

Jäsenmaksujen itsetutkiskelusta ja omatoimisesta hoitamisesta koituu liitolle merkittäviä kustannussäästöjä, koska se vähentää kuluja postin kautta lähetettävien muistutuslaskujen kuluissa. Kannustammekin kaikkia olemaan hyvämuistisia ja viitseliäitä.

Omatoimisesta jäsenmaksusta räkytetään pitkin kevättä, ja loppukeväästä postitetaan sitten paperinen jäsenmaksulappu kaikkein kovakorvaisimmille.

Jäsenkortti postitetaan kaikille jäsenille loppukevään jäsenlehden mukana ennen kaivukauden alkua.

Kai J. Rantanen, rahastonhoitaja

30.12.2018|