Säännöt valtauksille !

LKL:n KAIVUALUEIDEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 1. Valtauksilla on noudatettava LKL:n jäsenistölle annettuja sääntöjä ja ohjeita.

 2. Kaivutoiminta on suoritettava niin, ettei siitä aiheudu muille kaivajille haittaa eikä häiriötä.

 3. Hiljaisuus on klo. 23.00-07.00 välisenä aikana.

 4. Valtaukselle ei saa poislähdettäessä jättää mitään tavaroita. Kaikki tuomansa tavarat ja tarvikkeet on kaivajan vietävä lähtiessään pois. Kahden vuorokauden kala- tai kyläreissu ei ole poislähtemistä – kahden viikon on.

 5. Toisten rännien ja montun tonkiminen on ehdottoman kiellettyä.

 6. Ennakkovarausmahdollisuutta ei ole olemassa. Ensiksi tulleella on oikeus valita kaivupaikkansa vapaina olevista paikoista.

 7. Kaivaa tai vaskata saavat vain LKL ry:n jäsenet. Alueiden käyttöoikeus on liiton jäsenistölleen tarjoama jäsenetu; edes parhaat kaverit tai saman peiton alla nukkujat eivät voi ”vähän koklata” liittymättä LKL:ään.

 8. Ränninperämaiden tai ränninsuuvesien laskeminen suoraan ulkopuoliseen vesistöön on kielletty. Rännityksessä käytetty vesi on kierrätettävä / imeytettävä saostusaltaissa.

 9. Saunapuut eivät ole nuotiopuita. Nuotiopuut on jokaisen hankittava maapuista, joita varten LKL on ottanut maapuuluvan.

 10. Käyttäydyttävä muutenkin ihmisten lailla

 11. LKL:n toiminnanjohtaja on liiton hallituksen antamin valtuuksin asioista päättävä zeriffi eli miliisi, joka neuvoo, ohjaa ja opastaa. Toiminnanjohtajan määräyksiä on alueen järjestyksen ja kaivun suhteen noudatettava.

 12. Koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi noudatettava erityistä huolellisuutta hygienian ja kanssakullankaivajien terveyttä ja turvallisuutta kunnioittavien varotoimien suhteen.

Näitä sääntöjä rikkova voidaan poistaa välittömästi valtausalueelta. Toistuvasti rikkomuksiin syyllistyvälle voidaan asettaa porttikielto kaikille liiton valtauksille.