Etusivu
Yhdistys
Uutiset ja tapahtumat
Myynnissä
Jäsenasiat
Kultakisat
Jäsenvaltaukset
Lapin Kullankaivajain Liitto ry
Uutiset ja tapahtumat


Lapin Kullankaivajain Liitto Ry:n laivaseminaari 2015

Viking Line M/S Mariellalla – Helsingistä Tukholmaan ja takaisin

 

PÄÄTEEMA: Tiedettä vai taikuutta - kultaa geofysiikan keinoin

 

Keskustelemme tänä vuonna metallipaljastimien käytöstä kullanetsinnässä. Miksi meillä laitteet eivät toimi niin hyvin kuin vaikkapa Australiassa? Mitkä asiat laitteissa ovat vuosien varrella muuttuneet? Kuinka syvältä laite voi hipun havaita? Onko epäjalojen metallien (tölkkien repäisyrinkulat ja pullonkorkit) diskriminointi-ominaisuus luotettava?

Ja vielä lisäksi: mitä muita geofysiikan vempeleitä voisimme käyttää jos osaisimme ja ymmärtäisimme.

Näitä asioita selvittämään on koottu fiksu porukka: ihmisymmärrettävästi puhuva geofyysikko, etsintävihjeitä jakava geologi, metallinpaljastimen arkeologiseen, sotaromu- yms. käyttöön erikoistunut harrastaja. Tarkastelemme myös saatavilla olevaa laitekirjoa.

Perjantaina iltapäivän seminaarissa keskustelemme arktisten alueiden luonnonvarojen käytöstä noin yleensä. Me kullankaivajat teemme sitä pienessä mittakaavassa – Suomessa sitä eivät paljon muut sitten teekään.

Geologian Tutkimuskeskuksen pääjohtaja Elias Ekdahl osallistuu risteilyymme. Perjantaina hän on vielä johtaja, risteilyn päättyessä eläkeläinen.

 

Perjantai 30.1.2015: klo 14.00- (osittain maissa ja osittain merellä):
Keskustellaan ajankohtaisista asioista sekä arktisten alueiden luonnonvarojen käytöstä

13.30 alkaen Päiväseminaariin osallistuvat – ilmoittautuminen Katajanokan terminaalin ravintolaan ryhmänjohtaja Heli Rapakolle

14.00 Laivalle sisään

14.15 Seminaari alkaa kokoustilassa kannella 8 – TULE SUORAAN SALIIN, EI BAARIIN

Antti Peronius, seminaarin puheenjohtaja. Jouko Korhonen, LKL:n puheenjohtaja.

Tukesin, TEM:n, Suomen kaivosyrittäjien ja Kaivosteollisuus ry:n keskustelupuheenvuorot.

16.00 Loputkin kullankaivajat päästetään laivaan

16.10 Seminaari jatkuu – tervehdykset, järjestäytymispuheevuorot ja drinkkilippujen jako

16.20 Pääjohtaja Elias Ekdahl, GTK

16.45 LKL:n puheenjohtaja Jouko Korhonen (17.15 on päiväkävijoiden poistuttava)

17.15 Tauko

17.30 Kaivosviranomaisen puheenvuoro: Terho Liikamaa, yli-insinööri, Tukes

19.00 Vesitarkkailuasiaa, kullanhuuhdontakuulumiset, katsaus kesän 2014 isomushippuihin ja suurimman hipun maljan sekä kiertopalkinnon luovuttaminen.

         Vuoden kullankaivajateon julkistaminen ja palkitseminen

         Videotervehdyksiä maailmalta.

19.30 Päivän seminaariohjelma päättyy vihdoin ja on aika koota voimat ruokailuun

20.30 Buffet-illallinen vakioruokajuomineen kannella 7

 

Lauantai 31.1.2015: (suluissa Suomen aika)

07.00 – 09.30 (08.00-10.30) Aamiainen

09.30 (10.30) Saavumme Tukholmaan

11.00 – 14.30 (12.00-15.30) Lauantain päiväohjelma laivalla; FunClub (kansi 8) ; Online-muotoiset kultakisat laivan yökerhossa sekä edellisen päivän rasituksista toipumista

14.00 – 15.00 (15.00-16.00) Keskustelufoorumi kokoustilassa. Evästysten/kysymysten keräämistä LKL:n hallitukselle – vetää LKL:n vpj Hannu Viranto.

15.00-19.00 (16.00-20.00) Seminaari kokoustilassa

15.00 (16.00) Kultakilpailujen tulokset ja palkintojen jako sekä johdatus päivän aiheisiin

15.10 (16.10) Rauno Toppila, DI: Kullankaivajien ja Lapin Ammattikorkeakoulun yhteistyön mahdollisuudet – analyysit, teräkset, mikrohippujen rikastaminen jne.

15.20 (16.20) Juhani Ojala, PhD: Metallinilmaisimien käytön geologiset reunaehdot – Suomen geologisen ympäristön tuomat isot ja pienet hankaluudet. Mistä kookkaita kultahippuja tulisi etsiä?

16.00 (17.00) Arto Julkunen, DI: Kullankaivutyötä tehostavat geofysiikan laitteet (appasvärkit ja vipstaakit), joilla kullankaivajat voisivat työtään tehostaa jos osaisivat ja ymmärtäisivät.

16.40 (17.40) Tauko

17.45 (18.45) Tapio Hummelholm, kullankaivaja: Laite-esittely. Metallinilmaisimien kirjo ja hintahaitari on iso – myös ominaisuudet vaihtelevat.

18.10 (19.10) Lasse Nyman, metallinetsijä: Metallinilmaisimien käyttö harrastuksena; arkeologia, sotahistoria, etsintätekniikat. Katsaus kaikenlaisiin löytöihin.

18.50 (19.50) Antti Peronius, geologi: Päivän aiheiden yhteenveto. Kommenttipuheenvuoroja ja loppulätinät.

19.00 (20.00) Tilaisuus päättyy suunnilleen

20.00 (21.00) Buffet-illallinen vakioruokajuomineen

 

Sunnuntai 20.1.2015:

08.00 – 10.00 Aamiainen

09.55 Saavumme Helsinkiin

 heli.rapakko@gmail.com  puh. 040-5935337


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LKL:n jäsenvaltauksien Nurkanvaltaus ja Sopu Kulta voimassaololle jatkoaikaa
 
Kaivosviranomainen Tukes on myöntänyt Lapin Kullankaivajain Liiton 31.12.2013 saakka voimassa olleille valtauksille ”Nurkanvaltaus” KaivNro 7735/1 ja Sopu Kulta KaivNro 7736/1 voimassaolon jatkoaikaa.
 
Jatkoajat on myönnetty kaivoslain (621/2011) nojalla kullanhuuhdontalupina.
Aiempi Nurkanvaltaus Lemmenjoen Kotaojalla on myönnetty 4,6 hehtaarin suuruisena kullanhuuhdontalupa-alueena nimellä ”Nurkanvaltaus II” lupatunnuksella HL2013:0052.
Elsaojalla Palsinojan alueella sijainnut ”Sopu Kulta” on hakemuksen mukaisesti nyt 5,0 hehtaarin suuruinen ”Gollediggi” lupatunnuksella HL2013:0053.
 
Kartat kullanhuuhdontalupa-alueista löytyvät liiton kotisivuilta www.kullankaivajat.fi välilehdestä ”Jäsenvaltaukset”.
 
Myönnetyt kullanhuuhdontaluvat ovat voimassa kolme vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

------------------------------------------------------

Tiedote 16.12.2013
 
Mäntylä jatkaa toimia kullankaivun tulevaisuuden puolesta
 
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Hanna Mäntylä jatkaa toimia kullankaivun tulevaisuuden puolesta. Mäntylä on jättänyt aiheesta eduskunnassa sekä toimenpidealoitteen että kirjallisen kysymyksen.
 
”Tätä asiaa on työstetty jo jonkin aikaa, nyt oli aika jättää kirjallinen kysymys sekä toimenpidealoite.” Mäntylä sanoo.
 
Toimenpidealoitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta kullankaivua olisi jatkossa mahdollisuus harjoittaa elinkeinona ja jotta pitkä, kulttuurisestikin arvokas kullankaivuperinne ei katkeaisi.
Lisäksi ehdotetaan toimenpiteitä, jotta nykyinen lupa- ja valitusmenettely ei pysäyttäisi kaivutoimintaa ja että kaivospiirien lakkauttaminen otettaisiin kokonaisuudessaan uudelleen tarkasteluun kaikkia osapuolia tasapuolisesti kuullen.
 
”Uusi kaivoslaki on osoittautunut kullankaivun tulevaisuuden kannalta mahdottomaksi yhtälöksi. Lupa- ja valitusmenettely pysäyttää kaivutoiminnan ja kaivospiirien rauettaminen on toinen asia, jonka vaikutuksia tulisi tarkastella uudelleen.” Mäntylä jatkaa.
 
Mäntylä järjesti lokakuun lopussa eduskunnan kansalaisinfossa keskustelutilaisuuden kullankaivusta, jossa oli paikalla kiitettävä joukko yleisöä.
 
”Tilaisuuden nimi Lemmenjoen kultasadun loppu? kuvaa valitettavan hyvin nykyistä tilannetta. Olen ilahtunut, että aihe on saanut viime aikoina mediassakin huomiota.” Mäntylä toteaa.
 
Aloitteiden tärkein tavoite on keskustelun synnyttäminen ja toive siitä, että asia saataisiin uudelleen käsittelyyn.
 
”Haluan korostaa, että aloitteen tarkoituksena ei ole kärjistää tilannetta minkään osapuolen suhteen vaan avata keskusteluyhteyksiä. Toki toivon kirjallisen kysymyksen myötä ministerin näkemystä asiaan ja tietoa mahdollisista suunnitelmista asian korjaamiseksi. Tärkeintä olisi kuitenkin avata solmut asian ympäriltä.” Mäntylä lopettaa.
 
Toimenpidealoite ja kirjallinen kysymys liitteenä.
 
Lisätiedot:
Hanna Mäntylä
Kansanedustaja, 2. varapuheenjohtaja, PS
p. 09 432 3126
 

Kirjallinen kysymys hallitukselle kullankaivuun tulevaisuudesta löytyy täältä!

Toimenpidealoite kullankaivuun tulevaisuudesta on täällä!

------------------------------------------------------

Eduskunnan kansalaisinfossa keskusteltiin kullankaivuusta
 
Eduskunnan kansalaisinfossa järjestettiin keskiviikkona 23.10. perussuomalaisten kansanedustaja Hanna Mäntylän toimesta mielenkiintoinen tilaisuus kullankaivusta ja sen tulevaisuudesta osana lappilaista kulttuuriperimää.
 
Tilaisuuden nimi Lemmenjoen kultasadun loppu? kuvasi hyvin tapahtuman aihepiiriä, jossa käsiteltiin laajasti pääasiassa uuden kaivoslain kullankaivulle aiheuttamia vaikeuksia. Hanna Mäntylän avattua tilaisuuden, kullankaivaja Jukka Kela toi eduskuntaan Lapin kullankaivajainliiton terveiset ja kertoi erinomaisen esityksensä avulla kullankaivusta, siihen liittyvästä kulttuurista ja omasta kaivajan urastaan. Jukka Kelalla on takanaan 32 kesää Lemmenjoella. 
Kommenttipuheenvuorot pitivät kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä yrittäjä Veikka Gustafsson, jolla oli myös omakohtaista kokemusta kullankaivusta Lemmenjoelta.
 
Tilaisuudessa tuotiin esiin kaikkia niitä ongelmia, joita kullankaivuun Lapissa tällä hetkellä liittyy. Suurena uhkana nousi esiin kullankaivuun liittyvän kulttuurin häviäminen, sillä uuden kaivoslain tuoma lupamenettely ja kaivospiirien lakkauttaminen sekä monet muut alaan liittyvät rajoitukset johtavat käytännössä tämän perinteikkään elinkeinon katoamiseen. Tähän viittasi myös tilaisuuden nimi.
 
Kansalaisinfoon oli saapunut kansanedustajia yli puoluerajojen, useita median edustajia sekä asiasta kiinnostuneita kansalaisia. Pelkistä ongelmista ei kuitenkaan keskusteltu, vaan ratkaisujakin tuotiin esiin ja aiheelle saatiin näkyvyyttä laajasti. Tilaisuus toi osaltaan ymmärrystä myös siihen, että kullankaivussa ei ole kyse vain tärkeästä elinkeinosta, vaan täysin ainutlaatuisesta kulttuurista, joka tulisi voida siirtää jälkipolville, samoin kuin monet muutkin lappilaiseen kulttuuriperimään liittyvät asiat. Esiin nousi myös avoimen ja aidon vuorovaikutuksen tärkeyden luominen eri elinkeinojen harjoittajien ja ryhmien välillä, jotta tulevaisuudessa vakavilta ristiriidoilta vältyttäisiin ja vastakkainasettelusta voitaisiin siirtyä yhteisymmärrykseen. Lapin työllisyystilanne, joka on hyvin haastava tällä hetkellä, vaatii nyt yhteishengen luomista.

Tilaisuuden osallistujat saivat vielä loppuun kuulla tervehdyksen vuosikymmeniä Lemmenjoella kultaa kaivaneelta Risto Mäkipurolta, jonka sanoihin tiivistyivät pitkä kokemus ja toiveet kullankaivajan ammatin jatkumisesta.
 
Lisätietoja tilaisuudessa käsitellyistä asioista antaa mielellään kullankaivaja Jukka Kela, jolta voi pyytää kommentteja tämän tiedotteen lisäksi. Jukka Kela p. 040 574 5270, info@eramaankulta.fi
 
Lisätietoja voi pyytää myös tilaisuuden järjestäjältä, kansanedustaja Hanna Mäntylältä.
 
Lisätiedot:
Hanna Mäntylä
Kansanedustaja, Perussuomalaiset rp.2. vpj.
 
p. (09) 432 3126

-------------------------------------------

Tuhkapyrkyrien muistomerkin paljastustilaisuus Inarin hautausmaalla 06.07.2013



EtusivuYhdistysUutiset ja tapahtumatMyynnissäJäsenasiatKultakisatJäsenvaltaukset