Etusivu
Yhdistys
Uutiset ja tapahtumat
Myynnissä
Jäsenasiat
Kultakisat
Jäsenvaltaukset
Lapin Kullankaivajain Liitto ry
Uutiset ja tapahtumat


Lapin Kullankaivajain Liitto Ry:n laivaseminaari 2015

Viking Line M/S Mariellalla – Helsingistä Tukholmaan ja takaisin

 

KULTARISTEILY 30.1.-1.2.2015

PÄÄTEEMANA: Tiedettä vai taikuutta - kultaa geofysiikan keinoin

Kokeilin ns. miinaharavaa ensimmäisen kerran kullan etsimisessä Kanadassa jo vuonna 1990. Totesin silloin ainakin sen laitteen kalliiksi, hankalaksi käyttää ja huonosti kultaa löytäväksi. Mutta kyllä nyt olen alkanut muuttaa käsitystäni, eipä aikaakaan kulunut kuin 25 vuotta.

Keskustelemme tänä vuonna metallipaljastinten käytöstä kullanetsinnässä. Miksi meillä laitteet eivät toimi niin hyvin kuin vaikkapa Australiassa? Mitkä asiat laitteissa ovat vuosien varrella muuttuneet? Kuinka syvältä laite voi hipun havaita? Onko epäjalojen metallien (tölkkien repäisyrinkulat ja pullonkorkit) diskriminointi-ominaisuus luotettava?

Ja vielä lisäksi: mitä muita geofysiikan vempeleitä voisimme käyttää jos osaisimme ja ymmärtäisimme.

Näitä asioita selvittämään kokoan pienen porukan: ihmisymmärrettävästi puhuvan geofyysikon, metallinpaljastimen sielunelämään perehtyneen kaverin ja asiaa harrastavan lajitoverin.

Perjantaina iltapäivän seminaarissa keskustelemme luonnonvarojen käytöstä noin yleensä. Me kullankaivajat teemme sitä pienessä mittakaavassa. Viime vuosina on tuntunut siltä, että sellainen toiminta on ollut melkeinpä rikollista, filosofi Himasen Sininen kirjakin linjasi koko kansakunnan tuottamaan immateriaaleja sisältöpalveluita. Maailma kuitenkin muuttuu. Ensin se muuttui yhteen suuntaan ja nyt ehkä toiseen.

Geologian Tutkimuskeskuksen ylijohtaja Elias Ekdahl osallistuu risteilyymme. Perjantaina hän on vielä johtaja, risteilyn päättyessä eläkeläinen.

Tervetuloa mukaan.

Seminaarin puheenjohtaja Antti Peronius

Ilmoittautumiset: Heli Rapakko heli.rapakko@gmail.com tai 040-5935337 viimeistään

19.12.2014 mennessä.

Ilmoittautumisesi yhteydessä kerro nimesi, syntymäaikasi, mahd. LKLn jäsennumero, hyttiluokka, kansalaisuus sekä tarvitko osallistumistodistusta VR:n lippua varten (edellistä varten myös osoitteesi).

Perjantai-iltapäiväseminaariin tulee myös ilmoittautua.


Hinnat / henkilö

jäsen / ei-jäsen

123 / 133 A 4 hengen hytissä

133 / 143 A 3 hengen hytissä

152 / 162 A 2 hengen hytissä

210 / 220 A 1 hengen hytissä

Hinta sisältää risteilyn valitussa hyttiluokassa sekä seminaariohjelman mukaiset tarjoilut.

Perjantai-iltapäiväseminaari risteilyyn osallistuvalle 5 e/henkilö.

Muut LKL:n, SJHY:n, Geologisen seuran jäsenet: 10 e/henkilö. Ulkopuoliset: 20 e/henkilö.


Maksut LKL:n tilille FI95 1201 3000 1135 62 viimeistään 19.12.2014. Maksuun tarvittavan

viitenumeron saatte ilmoittautumisen yhteydessä Heliltä.

 

OHJELMAA TÄYDENNETÄÄN !!!

 


AIKATAULU:

Perjantai 30.1.2015 (osittain maissa ja osittain merellä):

klo 13 - Päiväseminaariin menijät ilmoittautuminen Katajanokan terminaalin ravintolaan ryhmänjohtaja Heli Rapakolle

klo 14 Päiväseminaariin menijät laivaan

klo 16 Loputkin kullankaivajat päästetään laivaan

klo 17.10 Päiväkävijät poistuvat laivalta

klo 17.30 Seminaari jatkuu päivän teemalla

klo 20 Päivän ohjelma päättyy ja siirtyminen ruokailuun

klo 20.30 Buffet-illallinen vakioruokajuomineen

 

Lauantai 31.1.2015 (suluissa Suomen aika)

klo 7-9.30 (8-10.30) Aamiainen

klo 9.30 (10.30) Saavumme Tukholmaan

klo 11-14.30 (12-15.30) Lauantain päiväohjelma laivalla – Online –muotoiset kultakisat laivan yökerhossa ja edellisen päivän rasituksista toipumista

klo 15-19 (16-20) Seminaari kokoustilassa

klo 16.30 (17.30) Laiva lähtee Tukholmasta

klo 19.30 (20.30) Buffet-illallinen vakioruokajuomineen


Sunnuntai 1.2.2015

klo 8-10 Aamiainen

klo 9.55 Saavumme Helsinkiin

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LKL:n jäsenvaltauksien Nurkanvaltaus ja Sopu Kulta voimassaololle jatkoaikaa
 
Kaivosviranomainen Tukes on myöntänyt Lapin Kullankaivajain Liiton 31.12.2013 saakka voimassa olleille valtauksille ”Nurkanvaltaus” KaivNro 7735/1 ja Sopu Kulta KaivNro 7736/1 voimassaolon jatkoaikaa.
 
Jatkoajat on myönnetty kaivoslain (621/2011) nojalla kullanhuuhdontalupina.
Aiempi Nurkanvaltaus Lemmenjoen Kotaojalla on myönnetty 4,6 hehtaarin suuruisena kullanhuuhdontalupa-alueena nimellä ”Nurkanvaltaus II” lupatunnuksella HL2013:0052.
Elsaojalla Palsinojan alueella sijainnut ”Sopu Kulta” on hakemuksen mukaisesti nyt 5,0 hehtaarin suuruinen ”Gollediggi” lupatunnuksella HL2013:0053.
 
Kartat kullanhuuhdontalupa-alueista löytyvät liiton kotisivuilta www.kullankaivajat.fi välilehdestä ”Jäsenvaltaukset”.
 
Myönnetyt kullanhuuhdontaluvat ovat voimassa kolme vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta.


------------------------------------------------------

Tiedote 16.12.2013
 
Mäntylä jatkaa toimia kullankaivun tulevaisuuden puolesta
 
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Hanna Mäntylä jatkaa toimia kullankaivun tulevaisuuden puolesta. Mäntylä on jättänyt aiheesta eduskunnassa sekä toimenpidealoitteen että kirjallisen kysymyksen.
 
”Tätä asiaa on työstetty jo jonkin aikaa, nyt oli aika jättää kirjallinen kysymys sekä toimenpidealoite.” Mäntylä sanoo.
 
Toimenpidealoitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta kullankaivua olisi jatkossa mahdollisuus harjoittaa elinkeinona ja jotta pitkä, kulttuurisestikin arvokas kullankaivuperinne ei katkeaisi.
Lisäksi ehdotetaan toimenpiteitä, jotta nykyinen lupa- ja valitusmenettely ei pysäyttäisi kaivutoimintaa ja että kaivospiirien lakkauttaminen otettaisiin kokonaisuudessaan uudelleen tarkasteluun kaikkia osapuolia tasapuolisesti kuullen.
 
”Uusi kaivoslaki on osoittautunut kullankaivun tulevaisuuden kannalta mahdottomaksi yhtälöksi. Lupa- ja valitusmenettely pysäyttää kaivutoiminnan ja kaivospiirien rauettaminen on toinen asia, jonka vaikutuksia tulisi tarkastella uudelleen.” Mäntylä jatkaa.
 
Mäntylä järjesti lokakuun lopussa eduskunnan kansalaisinfossa keskustelutilaisuuden kullankaivusta, jossa oli paikalla kiitettävä joukko yleisöä.
 
”Tilaisuuden nimi Lemmenjoen kultasadun loppu? kuvaa valitettavan hyvin nykyistä tilannetta. Olen ilahtunut, että aihe on saanut viime aikoina mediassakin huomiota.” Mäntylä toteaa.
 
Aloitteiden tärkein tavoite on keskustelun synnyttäminen ja toive siitä, että asia saataisiin uudelleen käsittelyyn.
 
”Haluan korostaa, että aloitteen tarkoituksena ei ole kärjistää tilannetta minkään osapuolen suhteen vaan avata keskusteluyhteyksiä. Toki toivon kirjallisen kysymyksen myötä ministerin näkemystä asiaan ja tietoa mahdollisista suunnitelmista asian korjaamiseksi. Tärkeintä olisi kuitenkin avata solmut asian ympäriltä.” Mäntylä lopettaa.
 
Toimenpidealoite ja kirjallinen kysymys liitteenä.
 
Lisätiedot:
Hanna Mäntylä
Kansanedustaja, 2. varapuheenjohtaja, PS
p. 09 432 3126
 

Kirjallinen kysymys hallitukselle kullankaivuun tulevaisuudesta löytyy täältä!

Toimenpidealoite kullankaivuun tulevaisuudesta on täällä!

------------------------------------------------------

Eduskunnan kansalaisinfossa keskusteltiin kullankaivuusta
 
Eduskunnan kansalaisinfossa järjestettiin keskiviikkona 23.10. perussuomalaisten kansanedustaja Hanna Mäntylän toimesta mielenkiintoinen tilaisuus kullankaivusta ja sen tulevaisuudesta osana lappilaista kulttuuriperimää.
 
Tilaisuuden nimi Lemmenjoen kultasadun loppu? kuvasi hyvin tapahtuman aihepiiriä, jossa käsiteltiin laajasti pääasiassa uuden kaivoslain kullankaivulle aiheuttamia vaikeuksia. Hanna Mäntylän avattua tilaisuuden, kullankaivaja Jukka Kela toi eduskuntaan Lapin kullankaivajainliiton terveiset ja kertoi erinomaisen esityksensä avulla kullankaivusta, siihen liittyvästä kulttuurista ja omasta kaivajan urastaan. Jukka Kelalla on takanaan 32 kesää Lemmenjoella. 
Kommenttipuheenvuorot pitivät kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä yrittäjä Veikka Gustafsson, jolla oli myös omakohtaista kokemusta kullankaivusta Lemmenjoelta.
 
Tilaisuudessa tuotiin esiin kaikkia niitä ongelmia, joita kullankaivuun Lapissa tällä hetkellä liittyy. Suurena uhkana nousi esiin kullankaivuun liittyvän kulttuurin häviäminen, sillä uuden kaivoslain tuoma lupamenettely ja kaivospiirien lakkauttaminen sekä monet muut alaan liittyvät rajoitukset johtavat käytännössä tämän perinteikkään elinkeinon katoamiseen. Tähän viittasi myös tilaisuuden nimi.
 
Kansalaisinfoon oli saapunut kansanedustajia yli puoluerajojen, useita median edustajia sekä asiasta kiinnostuneita kansalaisia. Pelkistä ongelmista ei kuitenkaan keskusteltu, vaan ratkaisujakin tuotiin esiin ja aiheelle saatiin näkyvyyttä laajasti. Tilaisuus toi osaltaan ymmärrystä myös siihen, että kullankaivussa ei ole kyse vain tärkeästä elinkeinosta, vaan täysin ainutlaatuisesta kulttuurista, joka tulisi voida siirtää jälkipolville, samoin kuin monet muutkin lappilaiseen kulttuuriperimään liittyvät asiat. Esiin nousi myös avoimen ja aidon vuorovaikutuksen tärkeyden luominen eri elinkeinojen harjoittajien ja ryhmien välillä, jotta tulevaisuudessa vakavilta ristiriidoilta vältyttäisiin ja vastakkainasettelusta voitaisiin siirtyä yhteisymmärrykseen. Lapin työllisyystilanne, joka on hyvin haastava tällä hetkellä, vaatii nyt yhteishengen luomista.

Tilaisuuden osallistujat saivat vielä loppuun kuulla tervehdyksen vuosikymmeniä Lemmenjoella kultaa kaivaneelta Risto Mäkipurolta, jonka sanoihin tiivistyivät pitkä kokemus ja toiveet kullankaivajan ammatin jatkumisesta.
 
Lisätietoja tilaisuudessa käsitellyistä asioista antaa mielellään kullankaivaja Jukka Kela, jolta voi pyytää kommentteja tämän tiedotteen lisäksi. Jukka Kela p. 040 574 5270, info@eramaankulta.fi
 
Lisätietoja voi pyytää myös tilaisuuden järjestäjältä, kansanedustaja Hanna Mäntylältä.
 
Lisätiedot:
Hanna Mäntylä
Kansanedustaja, Perussuomalaiset rp.2. vpj.
 
p. (09) 432 3126

-------------------------------------------

Tuhkapyrkyrien muistomerkin paljastustilaisuus Inarin hautausmaalla 06.07.2013EtusivuYhdistysUutiset ja tapahtumatMyynnissäJäsenasiatKultakisatJäsenvaltaukset