LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

(viimeisimmät muutokset hyväksytty vuosikokouksessa ja ylimääräisessä kokouksessa 2016)

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotusten on kummassakin kokouksessa saavutettava 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä.

Esitys Lapin Kullakaivajain Liitto ry:n sääntöjen 8.§ muuttamisesta

Lapin Kullankaivajain Liitto Ry:n hallitus esittää yhdistyksen vuosikokoukselle 25.3.2023 hyväksyttäväksi yhdistyksen sääntöjen 8.§ muuttaminen tässä esitetyiltä osin.

 

Ohessa muutettava 8.§ voimassa olevien sääntöjen mukaisesti muutettava kohta punattuna, ja sen alla muutosehdotus muutettavat kohdat lihavoituina ja punattuina.

 

8 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään maaliskuun viimeisenä lauantaina Inarissa. Vuosikokouksesta    ilmoitetaan viimeistään 15 päivää ennen kokousta jäsenlehdessä tai Lapin Kansassa tai  jäsenkirjeellä tai yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräinen kokous  on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

Esitettävä muutettu sääntökohta:

8 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään maaliskuun viimeisenä lauantaina Inarin tai Sodankylän kunnassa. Vuosikokouksesta ilmoitetaan viimeistään 15 päivää ennen kokousta jäsenlehdessä tai   Lapin Kansassa tai jäsenkirjeellä tai yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräinen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

 

Inarissa 16.2.2023

Lapin Kullankaivajain Liitto Ry:n hallitus

8.3.2023|