Älkää ihan vielä kiirehtikö sinne liiton valtauksille

Lupapäätöksissä on kaivosviranomaisen asettamia velvoittavia lupamääräyksiä koskien kullanhuuhdontalupiin perustuvia toimenpiteitä.

Uudemmissa lupapäätöksissä yksi tällainen lupamääräys on toiminnan rajoittaminen vuosittain 1.6. – 30.9 väliselle ajalle. Toiminnan ajallisella rajoittamisella vähennetään vaikutuksia lupa-alueeseen, sen ympäristöön ja mahdolliseen muuhun toimintaan.

Liiton lupa-alueista tällainen ajallinen rajoitus on Aslakan sauvalla (HL2021:0022), Bizebazé Palsilla (HL 2014:0048) ja Rivollilla (HL2017:0038). Kultaa näiltä alueilta ei saa siis ennen kesäkuun alkua huuhtoa.

 

Ja hei; Paavinpalikan (HL2019:0014) jatkolupahakemus on Tukesin kuuluttamana nähtävillä 13.5.2024 alkaen ja lausuttavissa 19.6.2024 saakka.

Kaivuoikeutta Paavinpalikan alueelle ei siis tällä hetkellä ole voimassa.

Paavinpalikan lupapäätöksestä tiedotetaan Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n kotisivuilla, kun asiasta on annettu päätös.

 

Ja heihei! Antakaa niiden tienpohjien kuivua kunnolla kelirikon jälkeen.

Pahimpaan rospuuttoaikaan tiehen sinnillä ajetut urat kovettuvat sitten koko loppukesän riemuksi.

Niitä kun ei oikein lanaamallakaan saa siliteltyä.

23.5.2024|