Pyyntö vuoden 2022 ympäristönsuojelun vuositietojen toimittamiseksi

KULLANKAIVAJAT, Lapin alue

Kaikki toiminnanharjoittajat, joilla on ympäristölupa, ovat velvoitettuja
raportoimaan ympäristölainsäädännön ja toimintaa koskevien
lupamääräysten nojalla ympäristönsuojelun vuositiedot valvovalle
viranomaiselle. Raportointi tehdään käyttäen YLVA-järjestelmää.
Raportointivelvoite koskee myös ympäristönsuojelulain 115 d§:n
mukaista toimintaa (pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu).

Vuoden 2022 vuositiedot tulee toimittaa 31.12.2022 mennessä sähköisesti
YLVA-järjestelmään. Asiakasliittymään on yksilöity valmiiksi ne lomakkeet,
jotka kunkin asiakkaan tulee raportoida. Koneellisen kullankaivun
vuositietolomake löytyy kohdasta Toimialakohtainen raportointi. Mikäli
teillä ei vuonna 2021 ole ollut lainkaan toimintaa, merkitkää vain
lomakkeeseen kohta Ei toimintaa.
Tarkistakaa ja tarvittaessa korjatkaa tai täydentäkää myös asiakkaan
perustiedot ja yhteyshenkilötietonne.

Linkki sähköiseen asiointiin on https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
=> Palvelut=> Ympäristönsuojelun raportointipalvelu – YLVA.
Raportoinnin ja kirjautumisen tarkempi ohjeistus sivuilta https://www.elykeskus.fi/web/ylva Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla
(esim. pankkitunnukset).

Niiden toiminnanharjoittajien, joiden luvissa on määrätty toimittamaan
valokuvia tms. toiminnasta, tulee toimittaa ne liitetiedostona YLVAjärjestelmässä raportoinnin yhteydessä.
Lisätietoja antaa Jouni Rauhala p. +358 295 037 502 jouni.rauhala@elykeskus.fi
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on ratkaissut Ympäristötarkastaja Jouni
Rauhala.
Liitteet Ohje raportointiin YLVA-järjestelmässä
Tämä asiakirja LAPELY/5508/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LAPELY/5508/2022 har
godkänts elektroniskt
Rauhala Jouni 18.11.2022 08:37

YLVA_OHJE_2022_RAUTALANKAMALLI 2

12.12.2022|