KUTSU LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITON EDUNVALVONTASEMINAARIIN

Arvoisat Lapin Kullankaivajain Liiton jäsenet,
tervetuloa liiton edunvalvontateemaiseen seminaari-iltapäivään
perjantaina 25.3.2022 kello 12.00 – 15.00 Tankavaaran Sompio-talon auditorioon.

Koska Lapin Kullankaivajain Liitto joutui 3.1.2022 perumaan valmistellun Kultaseminaariristeilyn,
päätti liiton hallitus järjestää pienimuotoinen iltapäiväseminaarin ajankohtaisista kullankaivun
hallinnointiin liittyvistä asioista yhdistyksen vuosikokouksen yhteyteen.

Tilaisuuteen on kutsuttu alustamaan kullankaivun hallinnoinnin ajankohtaisista asioista
kaivosviranomainen Tukesin, Lapin ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat yksikön,
Metsähallitus Luontopalveluiden sekä Metsähallitus Kiinteistökehityksen edustajat.
Liiton edunvalvontatoimikunnan edustaja kertoo mm. missä mennään kaivoslakimuutoksen kanssa
sekä muista kullankaivun edunvalvonnan haasteista.

Lauantaina 26.3.2022 kello 13.00 järjestetään Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n vuosikokous Hotelli
Riekonlinnan auditoriossa Saariselällä.
Liiton jäsenille vapaa pääsy.
Kahvi ja marjapiiras.

Tervetuloa,
hallitus

16.3.2022|