Jäsenille

Jäseniä

LKL:n jäsenmäärä on n. 4300 jäsentä. Lisää jäseniä sopii yhdistykseen, joten liittykää etusivulla olevalla jäsenhakemuksella liiton kannattajajäseneksi.

————————————————————————————————————————-

LKL:n jäsenmaksu 28 euroa vuodelle 2022

Maksa nyt omatoimisesti

Lapin Kullankaivajain Liiton jäsenmaksuksi vuodelle 2022 vahvistettiin vuosikokouksessa 17.6.2021 hallituksen esityksen mukaisesti 28 euroa ja liittymismaksuksi 12 euroa.

Kullalla maksettaessa jäsenmaksun määräksi vahvistettiin 1,0 grammaa Lapin kultaa.

Alle 18-vuotiaan nuorisojäsenen jäsenmaksu on 14 euroa eli yhdistyksen sääntöjen mukaisesti puolet vuosikokouksen vahvistamasta jäsenmaksusta. Nuorisojäseniltä ei peritä erillistä liittymisjäsenmaksua.

Jäsenmaksun 2022 voi nyt maksaa omatoimisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Tarkista jäsenmaksutilanteesi Prospäkkärin osoiteprintistä

Maksetut vuodet on merkitty takakannen osoiteprinttiin kahden vuoden seurantajaksolta. Saapuneet maksut on merkitty viimeisimmän maksamatta olleen jäsenmaksun mukaisesti. Merkintä v. -20 / -21 maksettu tarkoittaa, että sinulla on kaikki jäsenmaksusi vuoteen 2020 saakka maksettuina. Merkintä v.-19 / -20 maksettu puolestaan sitä, että sinulla on jäänyt vuosi 2020 tai joku sitä aiempi maksamatta, ja v.-18 / -20 maksettu kahta rästiin jäänyttä maksua, ja yhdistyksen sääntöjen mukaan sitä, että jäsen katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

Maksa 28 euroa jokaiselta puuttuvalta vuodelta LKL:n jäsenmaksutilille Nordea FI45 2177 3800 0049 77. Kansainvälisessä pankkiliikenteessä tilin SWIFT-osoite on NDEAFIHH.

Muista käyttää viitenumerona jäsennumeroasi, joka on nimesi yläpuolelle merkitty numerosarja jäsenlehden takakannessa. Löydät saman jäsennumerosi myös jäsenkortistasi.

Viitteellisen maksun yhteydessä kirjoitetut viestit eivät välity maksun saajalle.

Liiton hallitus ei esitä jäsenmaksun 2022 yhteydessä maksettaville vapaaehtoisille maksuille erillisiä kohteita, mutta voit halutessasi lisätä vähän ylimääräistä liiton toiminnan yleistueksi.

Omatoimisesta maksuseurannasta ja jäsenmaksujen hoitamisesta koituu liitolle merkittäviä kustannussäästöjä, joten kannustamme kaikkia olemaan hyvämuistisia ja viitseliäitä.

Omatoimisesta jäsenmaksusta räkytetään pitkin kevättä, ja toukokuussa postitetaan sitten paperinen jäsenmaksulappu kaikkein kovakorvaisimmille.

Jäsenkortti postitetaan kaikille jäsenille loppukevään jäsenlehden mukana ennen kaivukauden alkua.

Kai J. Rantanen, rahastonhoitaja