LKL:n jäsenmaksu 28 euroa vuodelle 2022

Edunvalvonnan haasteet luovat jatkossa korotuspaineita

Lapin Kullankaivajain Liiton jäsenmaksu vuodelle 2022 pidettiin vuosikokouspäätöksen 19.6.2021 mukaisesti 28 eurossa ja liittymismaksu 12 eurossa.

Kullalla maksettaessa jäsenmaksun määräksi vahvistettiin 1,0 grammaa Lapin kultaa.

Alle 18-vuotiaan nuorisojäsenen jäsenmaksu on 14 euroa eli yhdistyksen sääntöjen mukaisesti puolet vuosikokouksen vahvistamasta jäsenmaksusta. Nuorisojäseniltä ei peritä erillistä liittymisjäsenmaksua.

Jäsenmaksun 2022 saa maksaa 1.1.2022 omatoimisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Tarkista jäsenmaksutilanteesi Prospäkkärin osoiteprintistä

Maksetut vuodet on merkitty takakannen osoiteprinttiin kahden vuoden seurantajaksolta. Saapuneet maksut on merkitty viimeisimmän maksamatta olevan jäsenmaksun mukaisesti.

Merkintä v. -20 / -21 maksettu tarkoittaa, että sinulla on kaikki jäsenmaksusi vuoteen 2021 saakka maksettuina. Merkintä v.-19 / -20 maksettu puolestaan sitä, että sinulla on jäänyt vuosi 2021 tai joku sitä aiempi vuosi maksamatta, ja v.-18 / -19 maksettu kahta rästiin jäänyttä maksua ja yhdistyksen sääntöjen mukaan sitä, että jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi.

Maksa 28 euroa jokaiselta puuttuvalta vuodelta LKL:n jäsenmaksutilille Nordea FI45 2177 3800 0049 77. Kansainvälisessä pankkiliikenteessä tilin SWIFT-osoite on NDEAFIHH.

Muista käyttää viitenumerona jäsennumeroasi, joka on nimesi yläpuolelle merkitty numerosarja jäsenlehden takakannessa. Löydät saman jäsennumerosi myös jäsenkortistasi.

Viitteellisen maksun yhteydessä kirjoitetut viestit eivät välity jäsenmaksusuorituksia perkaavalle liiton rahastonhoitajalle. Rahastonhoitajan selvännäkijän kyvyt eivät aina myöskään riitä avaamaan yhdellä pankkisuorituksella ja jonkun asianosaisen viitenumerolla maksettujen jäsenmaksujen takana vellovia ihmis- tai vanhemmuussuhteita.

Näissä erityistapauksissa jättäkää mielummin se viitenumero kokonaan pois ja kirjoittakaa maksun viestiosioon selkeästi tieto siitä, kenen jäsenmaksuja suorituksella kuitataan.

Saa rapata pottiin, santsata tai donatoida

Voit lisätä jäsenmaksun yhteyteen haluamasi summan liiton toiminnan tueksi ilman mitään erillisiä toimenpiteitä. Hallitus ei esitä jäsenmaksun 2022 yhteydessä maksettaville vapaaehtoisille kolehtisuorituksille erillisiä kohteita. Hallitus päättää näiden lahjoitusvarojen kohdentamisesta erityispanostusta vaativien akuuttien tarpeiden rahoittamiseen. Perinteisiä painopistealueita ovat olleet edunvalvonta, jäsenetuvaltaukset ja kulkuyhteyksien ylläpito.

Kultainen kiitos kaikille jäsenmaksunsa 2021 maksaneille ja umpikultainen kiitos leveällä nauhalla hakuin ja lapioin koristeltuna niille, jotka lisäsivät vielä erillisen vapaaehtoisen kolehdin jäsenmaksunsa yhteyteen!

 

Älä ruoki Postin rönsyjä, maksa omatoimisesti

Omatoimisesta jäsenmaksusta räkytetään pitkin kevättä, ja loppukeväästä postitetaan sitten paperinen jäsenmaksulappu kaikkein kovakorvaisimmille jäsenille. Omatoimisesta maksuseurannasta ja jäsenmaksujen hoitamisesta koituu liitolle merkittäviä kustannussäästöjä, joten kannustamme kaikkia olemaan hyvämuistisia ja viitseliäitä.

 

Kai J. Rantanen, rahastonhoitaja

29.12.2021|