Jäsenvaltaukset

LKL:n jäsenhuuhdonta-alueet

Jokaisella Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n jäsenellä on oikeus kaivaa ja vaskata näillä kullanhuuhdonta-alueilla omia työvälineitään käyttäen. Liitto ei järjestä majoitusta valtausalueille, vaan jokaisen on huolehdittava oma majoituksensa.

Ohjeita huuhdonta-alueiden käyttäjille:

  • Sallitut työvälineet ovat lulla, ränni, pieni vesipumppu, vaskooli ja lapio, sekä irtomaiden pehmittämiseen tarvittavat kuokat, hakut kanget ym.

  • Liitolle on ilmoitettava vuoden loppuun mennessä työhön osallistuneet henkilöt, työaika, kaivettu maamäärä ja saatu kultamäärä Kauppa- ja Teollisuusministeriölle tehtävää vuosiraporttia varten. Kullanhuuhdonta-alueilta löytyy postilaatikko, jossa olevan lomakkeen voi täyttää ja laittaa postilaatikon sisempään osaan. Löytämänsä kullat kaivaja saa tietenkin pitää. Ilmoittaminen onnistuu nyt myös kotisivujen kautta.

  • Telttaleiriytyminen alueilla on sallittua. Lähtiessänne pois, kuljettakaa syntyneet roskat ja jätteet lähimpään keräilypisteeseen. Pidetään Lappi siistinä!

  • Alueille ei ole ennakkovarausjärjestelmiä, kaivamaan saa mennä, kun löytää paikan, jossa ei ole toista kaivajaa. Jätä viereiseen kaivajaan vähintään 5 metrin matka. Normaaleja kohteliaisuussääntöjä ja kultamaiden perinteitä noudattaen taataan jokaiselle mahdollisuus yrittää. Lapissa ja jossain muuallakin tätä sanotaan Reiluksi Meiningiksi.

  • Liiton hallitus toivoo, että kaivuu huuhdonta-alueilla tapahtuu hyvässä yhteisymmärryksessä.

  • Lisätietoja kenttätilanteesta saat toiminnanjohtajalta.

Kultaisia kaivuhetkiä, toivoo LKL:n hallitus