Kullanetsintälupa/malminetsintälupa

Nyt saa kysyä mitä vaan!
Vasco
Viestit: 10
Liittynyt: 23 Tammi 2018, 01:20

Kullanetsintälupa/malminetsintälupa

Viesti Kirjoittaja Vasco » 10 Helmi 2018, 18:23

Olen miettinyt että etsisin kultaa muualta kuin liiton jäsenvaltauksilta. Siihen pitänee olla lupa taikka muu bumaga. Olen yrittänyt kuuklailla kullantsintälupaa ja kullanhuuhdontalupaa, mutta hittini tuntuvat liittyvän omaan valtaukseen ja siellä tapahtuvaan kullanetsintään.

Onko ojalta ojalle ja montulta montulle kulkeva kullankaivaja vain elokuvien materiaalia?

Vai enkö vain löydä oikeita hakusanoja?

aae1pne
Viestit: 92
Liittynyt: 30 Elo 2017, 11:51

Re: Kullanetsintälupa/malminetsintälupa

Viesti Kirjoittaja aae1pne » 10 Helmi 2018, 19:24

Lupa maanomistajalta kaivamiseen ja jos se on vähäistä niin kannattaa tutustua lakiin jokamiesoikeus.
Liittynyt: 06.04.2011. Wanhat viestit 122 kpl.
Lkl:n jäsen vuodesta 1988.

HannuF
Viestit: 161
Liittynyt: 31 Elo 2017, 19:23
Paikkakunta: Heby Ruotsi

Re: Kullanetsintälupa/malminetsintälupa

Viesti Kirjoittaja HannuF » 11 Helmi 2018, 16:53

Metsähallitus vastaa valtion maista. Prospektera saa kun tekee ilmoituksen. Ei tietenkään kenenkään valtauksela.
http://www.metsa.fi/tutkimus-ja-liikkumisluvat
Ruotsinsuomalainen kullankaivaja Lemmenjoen Kaarreojalla.

Vasco
Viestit: 10
Liittynyt: 23 Tammi 2018, 01:20

Re: Kullanetsintälupa/malminetsintälupa

Viesti Kirjoittaja Vasco » 31 Tammi 2020, 21:31

Onko tuo malminetsintälupa maksullinen ja paljonko? Entä onko malminetsintäilmoitus pelkkä ilmoitusasia?

aae1pne
Viestit: 92
Liittynyt: 30 Elo 2017, 11:51

Re: Kullanetsintälupa/malminetsintälupa

Viesti Kirjoittaja aae1pne » 01 Helmi 2020, 10:56

Tukesin sivuilta löytyy tietoa malminetsintälupa päätöksistä. Maksut näyttää vaihtelevan 3-6 tuhanteen/päätös.
Kovin raskaalta haku vaikuttaa koska se perustuu nykyiseen kaivoslakiin ja tuskin kevennyksiä löytyy pienempään toimintaan. Malminetsintäilmoitusta ei ole käytössä, on vain varaus ja malminetsintälupa. Varaus on voimassa yleensä 2vuotta mutta sillä luvalla ei saa kaivaa, ilman maanomistajan lupaa , muuta kun tutkia aluetta periaatteessa kuin jokamiesoikeus edellyttää. Varauksella haetaan etuoikeutta
hakea malminetsintälupaa 2 vuoden aikana alueelle. Varausmaksu näyttää olevan alimmillaan 1250 euroa.
Liittynyt: 06.04.2011. Wanhat viestit 122 kpl.
Lkl:n jäsen vuodesta 1988.

Mylpertti
Viestit: 9
Liittynyt: 06 Kesä 2019, 16:47

Re: Kullanetsintälupa/malminetsintälupa

Viesti Kirjoittaja Mylpertti » 24 Helmi 2020, 10:48

Aina tingataan samasta asiasta :D Tässä lakia ja metsähallituksen edustajan ohjeistus.

2 luku
Malminetsintä
7 §
Etsintätyö
Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö).

Etsintätyötä ei saa maan pinnalla tehdä:

1) hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetulla hautausmaalla eikä yksityiseen hautaan kuuluvalla alueella eikä 50 metriä näitä lähempänä;

2) puolustusvoimien käytössä olevalla alueella tai sellaisella Rajavartiolaitoksen hallitsemalla alueella, jossa liikkumista on rajoitettu tai se on kielletty, taikka 100 metriä lähempänä tällaista aluetta;

3) alueella, jolla liikkumista on rajoitettu tai jolle sivullisilta on pääsy kielletty;

4) yleisessä käytössä olevalla liikenne- ja kulkuväylällä;

5) 150 metriä lähempänä asumiseen tai työntekoon tarkoitettua rakennusta tai muuta näihin rinnastettavaa tilaa ja niihin liittyvää, yksityistä piha-aluetta taikka tällaisen rakennuksen paikkaa, jota varten on myönnetty maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu rakentamiseen tarvittava lupa ja rakentaminen on aloitettu;

6) puutarhatalouden käytössä olevalla alueella;

7) 50 metriä lähempänä yleistä rakennusta tai laitosta taikka yli 35 000 voltin jännitteistä sähkölinjaa tai muuntoasemaa;

8) muulla 1–7 kohtaa vastaavalla erityiseen käyttöön otetulla alueella.

Etsintätyötä saa kuitenkin tehdä 2 momentin 2–8 kohdassa tarkoitetulla alueella asiassa toimivaltaisen viranomaisen tai laitoksen taikka asianomaisen oikeudenhaltijan suostumuksella.

8 §
Ilmoitus etsintätyöhön liittyvästä näytteenotosta
Etsintätyöstä vastaavan on ennen 7 §:ssä tarkoitetun näytteenoton aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus etsintätyön kohteena olevaan alueeseen (etsintäalue) kuuluvan kiinteistön omistajalle ja haltijalle, jonka etua tai oikeutta asia saattaa koskea.

Ilmoituksessa on esitettävä etsintätyöstä vastaavan yhteystiedot, etsintäalueen tiedot ja näytteenottoa koskeva suunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää tiedot käytettävistä välineistä ja menetelmistä, näytteenoton aikataulusta ja tutkimuksen kohteena olevasta kaivosmineraalista.

Tarkempia säännöksiä ilmoitusmenettelystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

9 §
Malminetsinnän luvanvaraisuus
Malminetsintään on oltava kaivosviranomaisen lupa (malminetsintälupa), jos malminetsintää ei voida toteuttaa 7 §:n mukaan etsintätyönä tai kiinteistön omistaja ei ole antanut siihen suostumustaan.

Malminetsintälupa on myös oltava, jos:

1) malminetsinnästä voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle tai yleiselle turvallisuudelle, haittaa muulle elinkeinotoiminnalle taikka maisemallisten tai luonnonsuojeluarvojen heikentymistä;

2) malminetsintä kohdistuu uraania tai toriumia sisältävän esiintymän paikallistamiseen ja tutkimiseen; tai

3) lupa on tarpeen tässä laissa tarkoitetun etuoikeuden saamiseksi esiintymän hyödyntämiseen.

Malminetsintää koskeviin aluerajoituksiin sovelletaan vastaavasti, mitä niistä etsintätyön osalta 7 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

Lisäksi malminetsintää varten vaaditaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen tai laitoksen taikka asianomaisen oikeudenhaltijan suostumus, kun kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu katualue tai tori, maantielaissa (503/2005) tarkoitettu maantien tiealue, ilmailulaissa (1194/2009) tarkoitettu lentopaikka ja muu ilmailua palveleva alue, ratalaissa (110/2007) tarkoitettu rautatiealue, yleistä liikennettä varten käytetty kanava tai muu vastaava liikennealue taikka 30 metriä lähempänä mainittuja liikennealueita sijaitseva alue, jollei mainitussa tai muussa laissa säädetä tai sen nojalla määrätä tätä leveämpää suoja-alue

Linkki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ ... Kaivoslaki

Lisäksi vielä sähköpostista Remeksen kanssa :

"Tässä kullanhuuhdontaan liittyvää Metsähallituksen ohjeistusta (kartasta toivotaan seikkaperäistä):Kaivoslain mukaan etsintätyöhön liittyvästä näytteenotosta on tehtävä ilmoitus maanomistajalle viimeistään 2 viikkoa ennen näytteenoton aloittamista

Kullanhuuhdontaan liittyen Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon alue (ei laaja) on merkitty ja tutkimuksen ajankohta (lyhyehkö, 1-2 viikkoa), näytteenottoa koskeva suunnitelma sekä etsintätyöstä vastaavan yhteystiedot

Suunnitelman tulee sisältää tiedot käytettävistä välineistä ja menetelmistä

Käytännössä on sallittu lapionpisto paikastaan ja vaskoolilla huuhtelu, jäljet peitettävä. Rännejä ei saa rakentaa/käytyää.

Metsähallitus on sopinut kaivosviranomaisen kanssa, että lähetämme heille tiedoksi tällaiset etsintäilmoitukset

Kansallis- ja luonnonpuistoissa em. näytteenotto ei ole mahdollista. Lisäksi kaivoslaista löytyy myös muita etsintätyön esteitä.

Kullan hyödyntäminen etsintätyön yhteydessä ei ole mahdollista, vaan kulta jää maaperään odottamaan voimassa olevaa kullanhuuhdontalupaa

Lupa on ilmainen

Vapaamuotoinen sähköposti-ilmoitus riittää

Mikäli käytätte metallinilmaisinta ja ei kaiva, niin ei vaadi mitään lupia.

Toimin Metsähallituksen metsätalouden alueilla muiden työtehtävieni ohella kullanhuuhdonta-asioista vastaavana ja ilmoitukset minulle. Luontopalveluiden hallinnassa olevilla alueilla vastuuhenkilö on Irja Mikkonen. Alueista saa tietoa mm. retkikartta.fi kautta.Pienen, muutaman litran maanäytteen saa ottaa tutkimusluvalla, mutta jäljet on siivottava ja peittää kuoppa. Nimenomaan näytteen otosta pitää maanomistajalle ilmoittaa. Muunlaista havainnointia voi tehdä vapaasti jokamiehenoikeuksien puitteissa.

Jos alueella ei ole voimassa olevaa kullanhuuhdontalupaa, tutkimusvaiheessa löydetty kulta kuuluu maanomistajalle. Tämän vuoksi edes mitään sellaista pientä kullan keräilyä ei voi ilman kullanhuuhdontalupaa harjoittaa – pienen näytteen voit tutkimusmielessä ottaa, vähääkään isommat kaivutyöt eivät ole edes tutkimusmielessä sallittuja.

Miinaharavan käyttö on geologinen mittaus ja sitä voi vapaasti tehdä.

Kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla on omat lakiperusteiset määräyksensä, vain maata rikkomaton havainnointi on ilman lupaa sallittua. Käytännössä siis kuoppien kaiveluun tarvitaan kansallispuistoissa aina kullanhuuhdontalupa tai malminetsintälupa."

Eli Heikille säpöä ohjeitten mukaan heikki.remes@metsa.fi
Tai Natura-alueilla Mikkosen Irjalle

-Mylykky-

Mullis
Viestit: 29
Liittynyt: 07 Syys 2017, 10:04

Re: Kullanetsintälupa/malminetsintälupa

Viesti Kirjoittaja Mullis » 24 Helmi 2020, 12:44

Hei.

Vascon kysymykseen aloittelevan - ja miksei kokeneemmankin - kullankaivajan tekemään kultaesiintymän etsimiseen eli prospektaukseen liittyvistä oikeuksista on tullut jäsenistöltä selventäviä vastauksia. Kuten aaee1pee vastaakin, on malminetsintäluvan hakeminen turhan raskas ja kallis prosessi tähän tarkoitukseen ja jos perehtyy kaivoslain yksityiskohtaisempiin perusteluihin, ei sitä ole lainsäätäjä tähän edes tarkoittanutkaan.

Viimeisimpänä vastausketjussa on Mylpertin lainaus maanhaltija Metsähallituksen edustajan näkemys lain kirjaimen tulkitsemisesta.
Jäsenlehti Prospäkkärin 1/2019 sivuilla 22 - 23 on LKL ry:n edunvalvontatoimikunnan selkosuomennos lain hengen täyttämisestä kaivoslain määräysten mukaisesti.

Jos lehteä ei ole itsellä tallessa, siihen voi perehtyä näillä liiton kotisivuilla alla olevan linkin kautta:
http://www.kullankaivajat.fi/wp-content ... _netti.pdf

Kullankimalteisin terveisin liiton toimistolta,
Kai J. Rantanen
toiminnanjohtaja
Lapin Kullankaivajain Liitto ry

ps. Tänään aamupäivällä kullan maailmanmarkkinahinta rikkoi historiallisesti ensimmäistä kertaa 50 euron grammahinnan!

Hardyman
Viestit: 167
Liittynyt: 30 Elo 2017, 12:18

Re: Kullanetsintälupa/malminetsintälupa

Viesti Kirjoittaja Hardyman » 24 Helmi 2020, 18:00

Hetken mietin, kannattaako tähän edes reagoida, koska se on kuin kusiaspesään törkkäisi?
mutta pakko se on ainakin yrittää?

Ilmoitusta "etsintätyöhön liittyvästä näytteenotosta" ei pidä sekottaa "kullanhuuhdontalupaan", eikä missään tapauksessa malminetsintälupaan, tai kaivoslupaan.

Näytteen otto on aivan eri asia, kuin esimerkiksi löydöksen hyödyntäminen,

Kaikki, mitä etsintätyöilmoitukseen vaaditaan, löytyy lain pykälästä 8 , eikä siinä vaadita etsintäalueen karttaa, alue jossa etsintää aikoo suorittaa, pitää kuitenkin ilmoittaa ja sekin vain suurinpiirtein. Kartta tarvitaan kullanhuuhdontalupaa haettaessa.

Virallista määritelmää "vähäinen" ei tässä näytteenotossa määritellä, eikä sitä missään rajata "lapionpistoksi".

Missään ei myöskään sanota, että etsintäilmoituksen jättämisen jälkeen löydetty kultanäyte pitää jättää maahan. Löydetyn kultaesiintymän hyödyntäminen on kuitenkin luvanvaraista toimintaa ja siitä on säädetty erikseen. Näytteenottoa ei näissä pykälissä mitenkään rajoiteta, joten näytteen saa ottaa, vaikka se olisi kultaa! Kielto kullan ottamisesta koskee aluetta, josta on jätetty kullanhuuhdontalupahakemus, tai kaivospiirihakemus, joissa omistus on siirtymässä hakijalle, siinä siirtyy samalla hyödyntämisoikeus kultaan.

2 pykälä määrittelee ne alkuaineet ja mineraalit joita etsitään ja siinä luettelossa ovat mukana myös; kulta, hopea ja platina . Mitään rajoituksia siihen mitä saa etsiä ja ottaa näytteenä, ei mainita, edellyttää kuitenkin tuon etsintäilmoituksen jättämistä.

Hyväksyttyjä työvälineitä etsinnässä ja näytteenotossa, ovat lapiot, kanget, hakut, vaskoolit ja "lulla" , joka mielestäni on lyhyt ränni ? Nykyisin hyväksytään myös metalli-ilmaisin ja rälläkkä, jolla saa kätevästi näytteitä kalliosta.

Etsinnän rajoitukset tulee ottaa huomioon ja ne löytyvät pykälästä 7 .

Ilmoitukset osoitteeseen; kirjaamo.fi

Vasco
Viestit: 10
Liittynyt: 23 Tammi 2018, 01:20

Re: Kullanetsintälupa/malminetsintälupa

Viesti Kirjoittaja Vasco » 07 Helmi 2021, 15:16

Lemmenjoelta loppui konekaivuu mutta lapiohommilla kultaa saa kaivaa. Mutta miten on jos lähtee Lemmenjoelle vaellukselle ja lapiolla sekä vaskoolilla huuhtoisi matkan varrella? Lupa siihen täytyy olla, koska kyseessä on kansallispuisto mutta onnistuuko?

Lähinnä ajattelin pitää Lemmenjoen kultaperinnettä pikkuisen yllä.

aae1pne
Viestit: 92
Liittynyt: 30 Elo 2017, 11:51

Re: Kullanetsintälupa/malminetsintälupa

Viesti Kirjoittaja aae1pne » 08 Helmi 2021, 09:57

Mylpertti kirjoitti:
24 Helmi 2020, 10:48
Kansallis- ja luonnonpuistoissa em. näytteenotto ei ole mahdollista. Lisäksi kaivoslaista löytyy myös muita etsintätyön esteitä.

Kullan hyödyntäminen etsintätyön yhteydessä ei ole mahdollista, vaan kulta jää maaperään odottamaan voimassa olevaa kullanhuuhdontalupaa
Näin siellä sanotaan.
Liittynyt: 06.04.2011. Wanhat viestit 122 kpl.
Lkl:n jäsen vuodesta 1988.

Vastaa Viestiin