Korkeimman hallinto-oikeuden päätös hylätä saamelaiskäräjien valitukset kullanhuuhdontaluvista on melkoinen ilonaihe. Ei ole ollenkaan jälkiviisautta sanoa, että ei kuitenkaan yllätys. Ympäristölupien suhteen oli jo saatu kullankaivajille myönteinen päätös KHO: lta. Sen aiemman, kullanhuuhdontalupia koskevan epämääräisen päätöksen vuoksi on Tukes joutunut myös lapiokaivajien kullanhuuhdontalupiin tekemään samantasoiset selvitystyöt kuin konekaivajienkin lupiin. Se aiheutti niin suuren lisätyön, että lupapäätökset ruuhkautuivat. Se johtui KHO:n epäselvästä päätöksestä. Siitä ei pidä syyttää Tukesia. Nyt ruuhka alkaa purkaantua ja päätöksi tulee hyvää vauhtia.

Nyt ovat vaatimukset selkiytyneet eikä tarvitse miettiä, minkä tasoinen selvitystyö riittää. KHO on ne nyt määrittänyt. Sen tietää myös saamelaiskäräjät. Mutta joko valituspuhti loppuu. Kun toteaa, että hallinto-oikeus ja nyt KHO:n on systemaattisesti hylännyt käräjien valitukset ja valitukset ovat silti jatkuneet, pessimismin siemen kuitenkin itää. Kun järki ja tosiasiat eivät ole tähänkään saakka toimintaa ohjanneet, olisiko se järki nyt löytynyt. Optimisti pettyy usein. Pessimisti harvoin. Hyvillä ja hieman pessimistisin mielin odotamme, mikä en seuraava siirto. Asiaperusteethan eivät ole tähänkään asti olleet este valitusten tehtailulle. Toki toivokaamme parasta

En tässä yhteydessä puutu KHO:n päätöksen tarkempaan sisältöön. Niitä koskevia kirjoituksia löytyy LKL:n nettisivujen Uutiset ja tapahtumat -osaston Lehtijuttuja-lokerosta. Kokonaisuudessaan KHO:n päätökset löytyvät KHO:n sivuilta, vaikkapa www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1521017866047.html

Rivisaamelaisia ei pidä syyllistää

Haluan vielä tässäkin yhteydessä, taas kertaalleen korostaa, että tavalliset saamelaiset, ovat sitten he sitten saamelaiskäräjien vaaliluettelossa tai sen ulkopuolelle jätettyjä, eivät ole tätä valitusfarssia toteuttaneet. Välillisesti tietysti käräjävaaleissa, mutta vastuu on kourallisella johtohenkilöitä.

Olen huolestunut siitä, että kullankaivajien some-keskusteluissa esiintyy myös vihapuheeksi katsottavaa saamelaiskulttuurin halventamista ja saamelaisten yleistä haukkumista. Myös poromiehet ja poronhoito ylipäätään sotketaan samaan kasaan. On huomattava, että paliskunnat eivätkä yksittäiset poromiehet ole valittaneet. Toki kullankaivajilla on omia mielipiteitään näistä asioista, mutta ei sekoiteta niitä tähän valitustehtailuun. Asiattomat heitot eivät kuulu kullankaivukeskusteluun. Niillä vain heikennetään kullankaivajien ja kullankaivun arvostusta.

Vuosikokous lähestyy

Liiton sääntöjen mukaisesti vuosikokous pidetään maaliskuun viimeisenä lauantaina. Tänä vuonna se sattuu kuukauden viimeisimpään päivään ja pääsiäislauantaihin. Joillekin se on pahin mahdollinen ja joillekin paras mahdollinen. Monelle siitä väliltä.

Sääntömääräiset vuosikokousasiat ovat osin rutiininomaisia osa tulevan toiminnan kannalta tärkeitä, kuten henkilövalinnat ja toimintasuunnitelma. Jo alkanutta toimintavuotta leimaa meneillään ole Lapin kullan löytymisen 150-juhlallisuudet ja valmistautuminen LKL:n 70-vuotisjuhliin ensi vuonna.

Toisena painopisteenä on liiton viestinnän eli kahdensuuntaisen tiedottamisen vahvistaminen niin ulospäin kuin jäsenistönkin suhteen. Juhlavuodet tarjoavat hyvän mahdollisuuden tehdä kullankaivua tutuksi suurelle yleisölle. Jäsenistön osalta pyrkimyksenä on tarjota jäsenistölle entistäkin paremmat mahdollisuudet antaa palautetta liiton hallitukselle ja tarjota toiminnan kehittämisestä. Liiton nettisivuille lisätään erityinen osasto tällaista keskustelua varten.

Toimintakertomus- ja toimintasuunnitelmaluonnokset löytyvät liiton nettisivuilta.

14.4.2018|