Hakemukset varsinaisiksi jäseniksi ja muut asiat vuosikokoukselle

Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n vuosikokous pidetään yhdistyksen sääntöjen 8.§:n mukaisesti maaliskuun viimeisenä lauantaina Inarissa. Varsinainen vuosikokouskutsu ilmoitetaan, kun vuosikokouspaikka ja muut vuosikokousjärjestelyt on vahvistettu.

Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n hallitus ilmoittaa, että vuosikokoukselle 2024 esitettävät hakemukset Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n varsinaisiksi jäseniksi tulee olla lähetettyinä Lapin Kullankaivajain Liitolle viimeistään 1.3.2024 mennessä.

Lisäksi ilmoitetaan, että mahdolliset vuosikokoukselle 2024 käsiteltäviksi esitettävät asiat on esitettävä yhdistyksen hallituksen valmisteltaviksi viimeistään 15.2.2024 mennessä.

7.2.2024|