Uutiset ja tapahtumat

Uusi työkalu vuosiraporttien ilmoittamiseen !

Uusi työkalu kullanhuuhdonnan vuosiraporttien toimittamiseen Kaivosviranomainen Tukes on julkaissut mm. kullanhuuhdontaraporttien toimittamiseen uuden työkalun, Geotietovirran (GTV). Geotietovirta-palvelun avulla luovutetaan ja hallinnoidaan keskitetysti kaivoslaissa säädettyjä vuosi- ja loppuraportointeja, siis myös kullanhuuhdontaraportteja. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella, varattujen asiointivaltuutuksien kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautumista. Suomi.fi-palvelussa yhtiö tai yhteisö voi valtuuttaa henkilän toimimaan yhtiön tai yhteisön puolesta. Valitettavasti tämä palvelu ei ole vielä mahdollista ulkomaalaisten toimijoiden osalta. Valikoitujen aktiivikullankaivajien koeponnistama palvelu löytyy osoitteesta https://geotietovirta.tukes.fi/ ja sen käytöstä on tehty kullanhuuhdonnan raportointia koskien opastusvideo. Opastusvideon on Tukesin kaivosylitarkastaja Pasi Molkoselän vinkistä tehnyt selkeällä suomenkielellä lemmenjokis-lähtöinen kullankaivaja Samuli Jomppanen ja se on julkaistu Samulin Jomsatube-kanavalla. Videon voi ladata osoitteessa www.youtube.com/watch?v=38_2SageDtg. Halutessaan jo perinteisellä raportointilomakkeella raporttinsa toimittaneet kullankaivajat voivat käydä jättämässä vuoden 2020 kaivuraporttinsa myös [...]

24.3.2021|

Vuosikokouksen 2021 siirto !

Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n vuosikokous 2021 siirretty koronapandemian johdosta Covid-19-tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto on kieltänyt Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 henkilöä 2. - 28.3.2021. Suomeen julistetun sulkutilan johdosta Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n hallitus ei voi kutsua yhdistyksen vuosikokousta koolle sääntömääräisesti maaliskuun viimeisenä lauantaina Inariin. Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n vuosikokous pyritään järjestämään välittömästi, kun koronapandemian rajoitustoimet mahdollistavat kokouksen turvallisen järjestämisen. Yhdistyksen sääntöjen 8.§:n mukaisesti vuosikokouksesta ilmoitetaan viimeistään 15 päivää ennen kokousta jäsenlehdessä tai Lapin Kansassa tai jäsenkirjeellä tai yhdistyksen kotisivuilla. LKL hallitus

11.3.2021|

Jäsenmaksuohje

LKL:n jäsenmaksu 28 euroa vuodelle 2021 Maksa nyt omatoimisesti Lapin Kullankaivajain Liiton jäsenmaksuksi vuodelle 2021 vahvistettiin vuosikokouksessa 5.9.2020 hallituksen esityksen mukaisesti 28 euroa ja liittymismaksuksi 12 euroa. Kullalla maksettaessa jäsenmaksun määräksi vahvistettiin 1,0 grammaa Lapin kultaa. Alle 18-vuotiaan nuorisojäsenen jäsenmaksu on 14 euroa eli yhdistyksen sääntöjen mukaisesti puolet vuosikokouksen vahvistamasta jäsenmaksusta. Nuorisojäseniltä ei peritä erillistä liittymisjäsenmaksua. Jäsenmaksun 2021 voi nyt maksaa omatoimisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti. Tarkista jäsenmaksutilanteesi Prospäkkärin osoiteprintistä Maksetut vuodet on merkitty takakannen osoiteprinttiin kahden vuoden seurantajaksolta. Saapuneet maksut on merkitty viimeisimmän maksamatta olleen jäsenmaksun mukaisesti. Merkintä v. -19 / -20 maksettu tarkoittaa, että sinulla on kaikki jäsenmaksusi vuoteen 2020 saakka maksettuina. Merkintä v.-18 / -19 maksettu puolestaan sitä, että sinulla on jäänyt vuosi 2020 tai joku sitä [...]

4.1.2021|

Harrijoen sillan korjaustoimet !

Kevättulvan vaurioittaman Harrijoen sillan pengerrysten korjaustoimet käynnistetään torstaina 11.06.2020. Metsähallituksen urakoitsijan arvio töiden kestosta on vähintään pari päivää, mutta vaadittavista toimenpiteistä riippuen korjaustyö voi kestää hieman pidempäänkin. Korjaukset toteutetaan tässä vaiheessa sillä materiaalilla, mitä on paikan päällä käytettävissä, jotta silta saataisiin mahdollisimman pikaisesti käyttökuntoon.   LKL:n hallitus toivoo jäsenistöltään malttia ja turhan räkyttämisen välttämistä. Ankaran tulvakevään jäljiltä Metsähallituksella on kymmeniä eri korjaushankkeita, joten arvostetaan sitä, että meille tärkeä kauttakulun varmistaminen Harrijoen sillan kautta on nostettu Metsähallituksen korjausurakoissa kiireellisyysasteeltaan näin korkealle.

10.6.2020|

Muista ympäristöluvan mukainen aloitusilmoituksesi ELY:lle !

Lupaviranomainen (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) on talven ja kevään aikana myöntänyt uusia ympäristölupia ja tehnyt useampia pienimuotoista koneellista kullankaivuuta koskevia päätöksiä (ilmoitusmenettely). Näihin ja jo aikaisemmin myönnettyihin lupiin liittyen Lapin ELY_keskus haluaa muistuttaa, että lupamääräyksiin kannattaa tutustua huolella ja tehdä lupamääräysten mukaisesti ilmoitus ELYlle sitten kun luvan tai ilmoituspäätöksen mukainen toiminta aloitetaan. Lisäksi kannattaa olla muutenkin yhteydessä, jotta saadaan yhteystiedot ym. ajan tasalle.

8.6.2020|