Uutiset ja tapahtumat

Tiedote Kullankaivajille

Älkää ihan vielä kiirehtikö sinne liiton valtauksille Lupapäätöksissä on kaivosviranomaisen asettamia velvoittavia lupamääräyksiä koskien kullanhuuhdontalupiin perustuvia toimenpiteitä. Uudemmissa lupapäätöksissä yksi tällainen lupamääräys on toiminnan rajoittaminen vuosittain 1.6. - 30.9 väliselle ajalle. Toiminnan ajallisella rajoittamisella vähennetään vaikutuksia lupa-alueeseen, sen ympäristöön ja mahdolliseen muuhun toimintaan. Liiton lupa-alueista tällainen ajallinen rajoitus on Aslakan sauvalla (HL2021:0022), Bizebazé Palsilla (HL 2014:0048) ja Rivollilla (HL2017:0038). Kultaa näiltä alueilta ei saa siis ennen kesäkuun alkua huuhtoa.   Ja hei; Paavinpalikan (HL2019:0014) jatkolupahakemus on Tukesin kuuluttamana nähtävillä 13.5.2024 alkaen ja lausuttavissa 19.6.2024 saakka. Kaivuoikeutta Paavinpalikan alueelle ei siis tällä hetkellä ole voimassa. Paavinpalikan lupapäätöksestä tiedotetaan Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n kotisivuilla, kun asiasta on annettu päätös.   Ja heihei! Antakaa niiden tienpohjien kuivua kunnolla kelirikon jälkeen. Pahimpaan rospuuttoaikaan tiehen [...]

23.5.2024|

Hei Kullankaivajaliiton jäsenet. Tässä teille vähän muistutuksena tärkeitä päivämääriä. Metsähallituksen vuosittaiset korvaukset on maksettava 15.03.2024 mennessä. Muistakaa maksaa ajoissa. Nämä maksut maksetaan omatoimisesti. Vuosittaisista korvauksista löytyy tarkempaa tietoa jäsenille osion Metsähallituksen tiedotteesta. Tukesin vuosi-ilmoitukset on tehtävä 31.03.2024 mennessä. Nämä on myös hyvä tehdä ajoissa. Muistattehan vuosikokouksen ja ilmoituksen siihen 15.03 mennessä. Tapahtumasta löytyy lisätietoa Uutisista ja tapahtumista. Muistakaa myös maksaa jäsenmaksunne omatoimisesti. Myös jäsenmaksuasiasta löytyy lisätietoa jäsenille osion etusivuilta. Hyvää alkanutta kevättä teille. Nähdään kultamailla.  

12.3.2024|

Kultaseminaari risteily 2024

Alla olevasta linkistä löydät lopullisen Kultaseminaari risteilyn ohjelman ym. Käyhän katsomassa viimeisimmät tiedot meidän risteilystämme. Kultaseminaari 2024

20.2.2024|

Liiton varsinaisjäsenhakemukset ym asiaa vuosikokoukselle !

Hakemukset varsinaisiksi jäseniksi ja muut asiat vuosikokoukselle Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n vuosikokous pidetään yhdistyksen sääntöjen 8.§:n mukaisesti maaliskuun viimeisenä lauantaina Inarissa. Varsinainen vuosikokouskutsu ilmoitetaan, kun vuosikokouspaikka ja muut vuosikokousjärjestelyt on vahvistettu. Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n hallitus ilmoittaa, että vuosikokoukselle 2024 esitettävät hakemukset Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n varsinaisiksi jäseniksi tulee olla lähetettyinä Lapin Kullankaivajain Liitolle viimeistään 1.3.2024 mennessä. Lisäksi ilmoitetaan, että mahdolliset vuosikokoukselle 2024 käsiteltäviksi esitettävät asiat on esitettävä yhdistyksen hallituksen valmisteltaviksi viimeistään 15.2.2024 mennessä.

7.2.2024|