Uutiset ja tapahtumat

Kullanhuuhdontakorvausmaksu !!

Hei Kullankaivajat. Olettehan muistaneet, että tänään lankeaa maksettavaksi kullanhuuhdontakorvaus Metsähallitukselle. Jos ette ole vielä maksaneet, niin käykäähän tekemässä suoritus metsähallitukselle.

15.3.2023|

Lapin Kullankaivajain Liiton vuosikokouskutsu 2023

                                                      Vuosikokouskutsu 2023   Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n vuosikokous pidetään Saariselällä Inarissa, Hotelli Riekonlinnan auditoriossa lauantaina 25.3.2023 alkaen kello 13.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10.§ mukaiset asiat, valitaan LKL ry:n edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin sekä käsitellään hallituksen esitykset varsinaisiksi jäseniksi ja mahdollisiksi kunniajäseniksi sekä sääntömuutosesitys. Kokoukseen osallistujilta toivotaan ennakkoilmoittautumista 16.3.2023 mennessä: info@kullankaivajat.fi tai puh. 0400 836 500, mielellään tekstiviestinä.   Esityslista   Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyväksytään kokouksen työjärjestys Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ali- tai ylijäämä antaa aihetta Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, [...]

8.3.2023|

Sääntömuutosesitys

LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT (viimeisimmät muutokset hyväksytty vuosikokouksessa ja ylimääräisessä kokouksessa 2016) 12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotusten on kummassakin kokouksessa saavutettava 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä. Esitys Lapin Kullakaivajain Liitto ry:n sääntöjen 8.§ muuttamisesta Lapin Kullankaivajain Liitto Ry:n hallitus esittää yhdistyksen vuosikokoukselle 25.3.2023 hyväksyttäväksi yhdistyksen sääntöjen 8.§ muuttaminen tässä esitetyiltä osin.   Ohessa muutettava 8.§ voimassa olevien sääntöjen mukaisesti muutettava kohta punattuna, ja sen alla muutosehdotus muutettavat kohdat lihavoituina ja punattuina.   8 § VUOSIKOKOUS Vuosikokous pidetään maaliskuun viimeisenä lauantaina Inarissa. Vuosikokouksesta    ilmoitetaan viimeistään 15 päivää ennen kokousta jäsenlehdessä tai Lapin Kansassa tai  jäsenkirjeellä tai yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen vuosikokous [...]

8.3.2023|

Ympäristönsuojelun vuositiedot !

Pyyntö vuoden 2022 ympäristönsuojelun vuositietojen toimittamiseksi KULLANKAIVAJAT, Lapin alue Kaikki toiminnanharjoittajat, joilla on ympäristölupa, ovat velvoitettuja raportoimaan ympäristölainsäädännön ja toimintaa koskevien lupamääräysten nojalla ympäristönsuojelun vuositiedot valvovalle viranomaiselle. Raportointi tehdään käyttäen YLVA-järjestelmää. Raportointivelvoite koskee myös ympäristönsuojelulain 115 d§:n mukaista toimintaa (pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu). Vuoden 2022 vuositiedot tulee toimittaa 31.12.2022 mennessä sähköisesti YLVA-järjestelmään. Asiakasliittymään on yksilöity valmiiksi ne lomakkeet, jotka kunkin asiakkaan tulee raportoida. Koneellisen kullankaivun vuositietolomake löytyy kohdasta Toimialakohtainen raportointi. Mikäli teillä ei vuonna 2021 ole ollut lainkaan toimintaa, merkitkää vain lomakkeeseen kohta Ei toimintaa. Tarkistakaa ja tarvittaessa korjatkaa tai täydentäkää myös asiakkaan perustiedot ja yhteyshenkilötietonne. Linkki sähköiseen asiointiin on https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi => Palvelut=> Ympäristönsuojelun raportointipalvelu - YLVA. Raportoinnin ja kirjautumisen tarkempi ohjeistus sivuilta https://www.elykeskus.fi/web/ylva Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla (esim. pankkitunnukset). Niiden [...]

12.12.2022|