Vuosikokouskutsu 2021

Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n vuosikokous pidetään Saariselällä Hotelli Riekonlinnan auditoriossa lauantaina 19.6.2021 alkaen kello 13.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10.§ mukaiset asiat, valitaan LKL ry:n edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin sekä käsitellään hallituksen esitykset varsinaisiksi jäseniksi ja mahdollisiksi kunniajäseniksi.

Kokoukseen osallistujilta toivotaan terveysturvallisen kokouksen mahdollistamiseksi ennakkoilmoittautumista 12.6.2021 mennessä: info@kullankaivajat.fi tai puh. 0400 836 500, mielellään tekstiviestinä.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 7. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ali- tai ylijäämä antaa aihetta

 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle sekä toimihenkilöiden palkkiot

 9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Valitaan hallitukselle puheenjohtaja

– Puheenjohtajana on toiminut kolmivuotiskaudella 2018 – 2020 Maija Vehviläinen.

Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

 • hallituksen erovuorossa olevat jäsenet ovat Esko Orava, Kai J. Rantanen ja Marko Touru. Hallituksessa jatkavat Ensio Kaustinen, Hannu Raja ja Ami Telilä.

 • tilintarkastajina ovat toimineet Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli, varatilintarkastajina Seppo Mauno ja Raimo Repola

 1. Valitaan LKL ry:n edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2021

 2. Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenien kutsuminen

 3. Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista

 4. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Vuosikokousaineisto tulee tutustuttavaksi yhdistyksen kotisivuille osoitteessa:

HUOM! Kokoustilassa klo 12.00 – 12.55 Kultamaiden tuntemattomat kasvot; Kultamuseo. Käydään läpi Kultamuseon kuva-arkiston kuvissa esiintyviä kultamaiden tunnistamattomia henkilöitä.

2.6.2021|