Yhdistys

Yhdistyksen esittely

Lapin Kullankaivajain Liitto ry. pyrkii säilyttämään laillisen oikeuden kaivaa kultaa siellä missä sitä on, antamalla lausuntoja eri virkamiestahojen lainmuutosesityksiin, jakamalla asiallista informaatiota ja ennen kaikkea edellyttämällä jäsenistöltään asianmukaista ja järjestelmällistä kaivostoimintaa. Lapin Kullankaivajain Liitto ry. (LKL) on kullankaivajien ammatillinen ja aatteellinen etujärjestö, joka toiminnallaan pyrkii turvaamaan kullankaivuun tulevaisuuden Euroopan rikkaimmilla irtokulta-alueilla ja vaalimaan kullankaivuperinnettä.

Tänä päivänä Lapissa tuotetaan 20-35 kg huuhdontakultaa vuosittain. Sääntöjensä mukaisesti LKL on pyrkinyt kokoamaan varsinaisiksi jäsenikseen kaikki Suomessa ammattimaista kullankaivuuta harjoittaneet henkilöt. Vuosien varrella liiton jäseninä ovatkin olleet lähes kaikki legendaariset kullankaivajat Kokko-Heikistä, Raumalan Nipasta ja Yrjö ”Karhu” Korhosesta tämän päivän ammattikaivajiin.

Tärkeän osan liiton yli 4000 hengen jäsenistöstä muodostavat kuitenkin kannattajajäsenet. Jokaisella kullankaivuusta kiinnostuneella on mahdollisuus liittyä LKL:n kannattajajäseneksi tutustumalla liiton sääntöihin ja lähettämällä jäsenhakemuskaavakkeen täältä.

Jäsenmaksun vastineeksi LKL tarjoaa mm. 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Prospäkkäri -jäsenlehtensä ja vapaan vaskaus- ja rännitysoikeuden Lapin Kullankaivajain Liiton hallitsemilla kullanhuuhdonta-alueilla.