Toimikunnat

Toimikunnat

Toimikunnat täydentävät LKLn hallituksen toimintaa. Tässä esitellään lyhyesti eri toimikuntien aihepiirit ja kokoonpanot:

Kilpailutoimikunta (pj. Esko Orava, Hannu Raja ja Marko Touru)
– kullanhuuhdontakilpailujen organisointi

Edunvalvontatoimikunta (pj. Antti Peronius, Leila Kostiainen, Ensio Kaustinen)
-edunvalvonta-asiat

Risteilytoimikunta nimetään myöhemmin
-risteilyasioiden koordinointi ja järjestelyt

Lemmenjoen toiminta-alueiden kehittämistoimikunta (pj. Aki Karvonen, Ami Telilä, Kai J. Rantanen)
-lanssit ja yhteisvaltauksista huolehtiminen ja kehittäminen

Ivalojoen-Laanilan toiminta-alueiden kehittämistoimikunta (pj. Hannu Raja, Maija Vehviläinen, Kauko Matilainen, Maire Bruun)
-lanssit ja yhteisvaltauksista huolehtiminen ja kehittäminen

Ympäristötyöryhmä (Antti Peronius, Hannu Salonen, Ensio Kaustinen ja Maija Vehviläinen)
-ympäristöasiat

Prospäkkäri toimikunta (LKL:n hallitus)
-jäsenlehteen liittyvät asiat

Tietosuojavastaava (Kai J. Rantanen)