Jäsenhakemus

Tällä sivulla voit liittyä jäseneksi Lapin kullankaivajain liittoon. Täytä huolella alla oleva lomake ja lähetä se painamalla Lähetä -painiketta. Senjälkeen lähetä jäsenlomake.

Huom. Liitto lähettää sinulle jäsenmaksusta ja liittymismaksusta laskun. Älä maksa omatoimisesti jäsenhakemuksen yhteydessä jäsenmaksua. Jos laskua ei kohtuullisen ajan kuluessa kuulu, niin ota yhteys liittoon.

Yhdistyksen jäseniä ovat:
1. Varsinaiset jäsenet, joilla on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa;
2. Kannattajajäsenet, joilla on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa;
3. Nuorisojäsenet, jotka ovat alle 18-vuotiaita ja joilla on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Täytettyään 18 vuotta voi nuorisojäsen hakea yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla.
4. Kunniajäsenet, joilla on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, mikäli he ovat yhdistyksen entisiä jäseniä. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen vuosikokous.

Varsinaiseksi jäseneksi hakevan tulee olla ollut vähintään kolme vuotta yhdistyksen kannattajajäsenenä. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesta hallitukselle. Hallitus esittelee hakemuksen harkintansa mukaan vuosikokoukselle.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.

Kunniajäsenet kutsuu vuosikokous hallituksen esityksestä. Kunniajäseneksi voidaan kutsua erityisen ansioituneita yhdistyksen jäseniä tai muuten yhdistyksen tarkoitusperiä erityisesti tukeneita luonnollisia henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.

* Pakollisia tietoja.