Toimikunnat

Toimikunnat

Toimikunnat täydentävät LKLn hallituksen toimintaa. Tässä esitellään lyhyesti eri toimikuntien aihepiirit ja kokoonpanot:

Kilpailutoimikunta (pj. Esko Orava, Kauko Matilainen, Jouko Korhonen)
– kullanhuuhdontakilpailujen organisointi

Edunvalvontatoimikunta (pj. Antti Peronius, Leila Kostiainen, Ensio Kaustinen)
-edunvalvonta-asiat

Risteilytoimikunta (Antti Peronius, Heli Rapakko)
-risteilyasioiden koordinointi ja järjestelyt

Lemmenjoen toiminta-alueiden kehittämistoimikunta (pj. Aki Karvonen, Ami Telilä, Kai J. Rantanen, Heli Rapakko)
-lanssit ja yhteisvaltauksista huolehtiminen ja kehittäminen

Ivalojoen-Laanilan toiminta-alueiden kehittämistoimikunta (pj. Hannu Raja, Maija Vehviläinen, Kauko Matilainen, Maire Bruun)
-lanssit ja yhteisvaltauksista huolehtiminen ja kehittäminen

Ympäristötyöryhmä (Antti Peronius, Hannu Salonen, Ensio Kaustinen)
-ympäristöasiat