Historia

Historia

Lapin Kullankaivajain Liitto perustettiin 18. syyskuuta 1949 keskellä Lemmenjoen kultaryntäystä. Alkuvuosina liiton tavoitteena oli luoda kultamaille kerääntyneestä mieslaumasta sosiaalinen, järjestäytynyt ja toimiva yhteisö, jonka arkeen ja työoloihin pyrittiin kehittämään parannuksia mm. liikenneyhteyksiä ja tavaran- ja postinkulkua kehittämällä. Lisäksi pyrittiin kehittämään ammattimaista kullankaivuuta ja tutkimustoimintaa yhteistyöllä Geologisen Tutkimuslaitoksen ja Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa sekä avustamalla jäsenistöä kullankaivuuseen liittyvissä ongelmissa.

Kullan maailmanmarkkinahinnan romahtamista seuranneen hiljaisemman kauden jälkeen LKL:n toiminta vilkastui 1960-luvun lopulla harrastajakaivajien tullessa voimakkaammin mukaan liiton toimintaan. 1970-luvulla liitto ryhtyi tallentamaan vanhaa kultamiesperinnettä Tankavaaran turistihuuhtomon tiloihin sekä keräämään varoja kultamiesten vanhainkodiksi rakennettavaa Kultakotia varten. Nämä hankkeet johtivat LKL:n laajenemiseen myös Kultamuseosta ja kullanhuuhdonnan SM- ja MM-kisoista vastaavaksi organisaatioksi. Myöhemmin Kultamuseo siirrettiin LKL:n Museotoimikunnan esityksestä erillisen Kultamuseoyhdistyksen hallintaan ja Kultakodin valmistuttua liitto luopui myös kullanhuuhdontakisojen järjestelyvastuusta keskittyen alati kasvavan jäsenistönsä edunvalvontaan.

Tarkemmin liiton historiaan voit tutustua tilaamalla LKL:n 50-vuotishistoriikin, Morgamin Pyrkyrit.

Tarinoita Lapin kultamaiden sankareista, veijareista ja huijareista löydät näistä teoksista:

 • Kangasniemi, Veikko : Satakunnan kulkurista kullankaivajaksi
 • Kojo, Raimo O. : Heittiön vaellus
 • Kultamuseoyhdistys : Kultamuseon julkaisuja
 • Kultamuseo : julkaisusarja vuosilta 1983-2000, yhteensä 21 kpl
 • Kujala, Esa : Pisaroita
 • Kyrö, Hely : Mutterikämpästä koko maailman kultamuseoksi
 • Lehtola, Teuvo : Morgamin pyrkyrit, Lapin Kullankaivajain Liitto
 • Luhta, Vesa : Ivalojoki, erämainen kultajoki
 • Luukkola, Pekka : Kultajoki
 • Mäkipuro, Viljo : Kulta-Lappia ja Kullankaivajia
 • Mäkipuro, Viljo : Lemmenjoen kultasatu
 • Paakkanen, Reima : Kullankaivajan käsikirja
 • Paakkanen, Reima : Uusi kullankaivajan käsikirja
 • Partanen, Seppo J. : Lemmenjoen kultamaat
 • Partanen, Seppo J. : Kultamaiden retkeilyopas
 • Partanen, Seppo J. : Lapin Kultamaat
 • Partanen, Seppo J. : Kullan ja luonnon kutsu
 • Partanen, Seppo J. : Kultamuseo 10-vuotta
 • Partanen, Seppo J. : Kultakuumeen kuvat
 • Partanen, Seppo J. : Sankareita, veijareita ja huijareita
 • Patala, Anita : Iljetystä ja vaskoolisärkiä
 • Patala, Anita : Täitä ja saivareita eli Iljetys 2
 • Pitkänen, Paavo : Kultaa ja kivikirveitä
 • Pyhtilä, Mauno J. : Balladi kauniista Petronellasta
 • Ruonaniemi, Arvo : Suuri vaskaaja on vaskannut
 • Ruonaniemi, Arvo : Kultahiekka ja tiimalasi
 • Ruonaniemi, Arvo : Kultaa ja kohtaloita
 • Ruonaniemi, Arvo : Hikihippuja kultamailta
 • Ruonaniemi, Arvo : Erämaan kuiskintaa
 • Stigzelius, Herman : Kultakuume – Lapin kullan historia

Kursivoidulla tekstillä merkittyjä teoksia on tilattavissa LKL:n toimistolta niin kauan kun painosta riittää.