Uutiset ja tapahtumat

Jäsenmaksuohje

LKL:n jäsenmaksu 28 euroa vuodelle 2021 Maksa nyt omatoimisesti Lapin Kullankaivajain Liiton jäsenmaksuksi vuodelle 2021 vahvistettiin vuosikokouksessa 5.9.2020 hallituksen esityksen mukaisesti 28 euroa ja liittymismaksuksi 12 euroa. Kullalla maksettaessa jäsenmaksun määräksi vahvistettiin 1,0 grammaa Lapin kultaa. Alle 18-vuotiaan nuorisojäsenen jäsenmaksu on 14 euroa eli yhdistyksen sääntöjen mukaisesti puolet vuosikokouksen vahvistamasta jäsenmaksusta. Nuorisojäseniltä ei peritä erillistä liittymisjäsenmaksua. Jäsenmaksun 2021 voi nyt maksaa omatoimisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti. Tarkista jäsenmaksutilanteesi Prospäkkärin osoiteprintistä Maksetut vuodet on merkitty takakannen osoiteprinttiin kahden vuoden seurantajaksolta. Saapuneet maksut on merkitty viimeisimmän maksamatta olleen jäsenmaksun mukaisesti. Merkintä v. -19 / -20 maksettu tarkoittaa, että sinulla on kaikki jäsenmaksusi vuoteen 2020 saakka maksettuina. Merkintä v.-18 / -19 maksettu puolestaan sitä, että sinulla on jäänyt vuosi 2020 tai joku sitä [...]

4.1.2021|

Seminaariristeily 2021 peruutus !

Kultaseminaariristeily 5. - 7.2.2021 peruttu - Käännetään ruori kohti helmikuuta 2022 Liiton hallitus on päättänyt nykyisessä epävarmassa koronaepidemiatilanteessa perua valmistellun Kultaseminaariristeilyn 5. - 7.2.2021 ja kääntänyt kurssin kohti toivottavasti tyvenempää helmikuuta 2022. Myös laivayhtiö Viking Line on omalta osaltaan 29.10.2020 ilmoittanut kaikki tehdyt varaukset perutuiksi maaliskuun loppuun 2021 saakka.

2.11.2020|

Pikkujoulut 2020 peruutus !

Liitto ei järjestä pikkujouluja Lapin Kullankaivajain Liiton hallitus päätti, että liitto ei tänä vuonna järjestä virallisia pikkujouluja. Toimintasuunnitelman 2020 mukaisesti kullankaivajien pikkujoulut oheisohjelmineen oli tarkoitus järjestää vuorostaan jossakin Etelä-Suomen alueella. Koska koronahuolettomamman kaivukauden jälkeen viruksen ilmaantuvuus on taas lähtenyt kasvuun koko Suomessa ja tätä suitsiakseen maan hallitus on mahdollistanut alueellisten rajoitusten tekemisen mm. tilaisuuksien järjestämiseen, päätti liiton hallitus olla edes alkamatta pikkujoulujen valmistelemiseen. Saattaa muuten ollakin ensimmäinen kerta sitten vuoden 1967, kun liiton pikkujouluja ei vietetä.

2.11.2020|

Harrijoen sillan korjaustoimet !

Kevättulvan vaurioittaman Harrijoen sillan pengerrysten korjaustoimet käynnistetään torstaina 11.06.2020. Metsähallituksen urakoitsijan arvio töiden kestosta on vähintään pari päivää, mutta vaadittavista toimenpiteistä riippuen korjaustyö voi kestää hieman pidempäänkin. Korjaukset toteutetaan tässä vaiheessa sillä materiaalilla, mitä on paikan päällä käytettävissä, jotta silta saataisiin mahdollisimman pikaisesti käyttökuntoon.   LKL:n hallitus toivoo jäsenistöltään malttia ja turhan räkyttämisen välttämistä. Ankaran tulvakevään jäljiltä Metsähallituksella on kymmeniä eri korjaushankkeita, joten arvostetaan sitä, että meille tärkeä kauttakulun varmistaminen Harrijoen sillan kautta on nostettu Metsähallituksen korjausurakoissa kiireellisyysasteeltaan näin korkealle.

10.6.2020|

Muista ympäristöluvan mukainen aloitusilmoituksesi ELY:lle !

Lupaviranomainen (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) on talven ja kevään aikana myöntänyt uusia ympäristölupia ja tehnyt useampia pienimuotoista koneellista kullankaivuuta koskevia päätöksiä (ilmoitusmenettely). Näihin ja jo aikaisemmin myönnettyihin lupiin liittyen Lapin ELY_keskus haluaa muistuttaa, että lupamääräyksiin kannattaa tutustua huolella ja tehdä lupamääräysten mukaisesti ilmoitus ELYlle sitten kun luvan tai ilmoituspäätöksen mukainen toiminta aloitetaan. Lisäksi kannattaa olla muutenkin yhteydessä, jotta saadaan yhteystiedot ym. ajan tasalle.

8.6.2020|