Jäsenvaltaukset

LKL:n jäsenhuuhdonta-alueet

Jokaisella Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n jäsenellä on oikeus kaivaa ja vaskata näillä kullanhuuhdonta-alueilla omia työvälineitään käyttäen. Liitto ei järjestä majoitusta valtausalueille, vaan jokaisen on huolehdittava oma majoituksensa.

Ohjeita huuhdonta-alueiden käyttäjille:

  • Sallitut työvälineet ovat lulla, ränni, pieni vesipumppu, vaskooli ja lapio, sekä irtomaiden pehmittämiseen tarvittavat kuokat, hakut kanget ym.
  • Liitolle on ilmoitettava vuoden loppuun mennessä työhön osallistuneet henkilöt, työaika, kaivettu maamäärä ja saatu kultamäärä Kauppa- ja Teollisuusministeriölle tehtävää vuosiraporttia varten. Löytämänsä kullat kaivaja saa tietenkin pitää. Ilmoittaminen onnistuu nyt myös kotisivujen kautta.
  • Telttaleiriytyminen alueilla on sallittua. Lähtiessänne pois, kuljettakaa syntyneet roskat ja jätteet lähimpään keräilypisteeseen. Pidetään Lappi siistinä!
  • Alueille ei ole ennakkovarausjärjestelmiä, kaivamaan saa mennä, kun löytää paikan, jossa ei ole toista kaivajaa. Normaaleja kohteliaisuussääntöjä ja kultamaiden perinteitä noudattaen taataan jokaiselle mahdollisuus yrittää. Lapissa ja jossain muuallakin tätä sanotaan Reiluksi Meiningiksi.
  • Liiton hallitus toivoo, että kaivuu huuhdonta-alueilla tapahtuu hyvässä yhteisymmärryksessä.
  • Lisätietoja kenttätilanteesta saat toiminnanjohtajalta.

Kultaisia kaivuhetkiä, toivoo LKL:n hallitus