Jäsenille

Jäseniä

LKL:n jäsenmäärä on n. 4000 jäsentä. Lisää jäseniä sopii yhdistykseen, joten liittykää etusivulla olevalla jäsenhakemuksella liiton kannattajajäseneksi.

————————————————————————————————————————-

LKL:n jäsenmaksu 28 euroa vuodelle 2020

Maksa nyt omatoimisesti

Lapin Kullankaivajain Liiton jäsenmaksuksi vuodelle 2020 vahvistettiin vuosikokouksessa 30.3.2019 hallituksen esityksen mukaisesti 28 euroa, ja liittymismaksu nostettiin 12 euroon.

Kullalla maksettaessa jäsenmaksun määräksi vahvistettiin 1,0 grammaa Lapin kultaa.

Alle 18-vuotiaan nuorisojäsenen jäsenmaksu on 14 euroa eli yhdistyksen sääntöjen mukaisesti puolet vuosikokouksen vahvistamasta jäsenmaksusta. Nuorisojäseniltä ei peritä erillistä liittymisjäsenmaksua.

Jäsenmaksua on korotettu edellisen kerran 25 euroon vuonna 2017.

Jäsenmaksun 2020 voi nyt maksaa omatoimisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Tarkista jäsenmaksutilanteesi Prospäkkärin osoiteprintistä

Maksetut vuodet on merkitty takakannen osoiteprinttiin kahden vuoden seurantajaksolta. Saapuneet maksut on merkitty viimeisimmän maksamatta olleen jäsenmaksun mukaisesti. Merkintä v. -18 / -19 maksettu tarkoittaa, että sinulla on kaikki jäsenmaksusi vuoteen 2019 saakka maksettuina. Merkintä v.-17 / -18 maksettu puolestaan sitä, että sinulla on jäänyt vuosi 2019 tai jokin sitä aiempi maksamatta, ja v.-16 / -17 maksettu kahta rästiin jäänyttä maksua, ja yhdistyksen sääntöjen mukaan sitä, että jäsen katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

Maksa 28 euroa jokaiselta puuttuvalta vuodelta LKL:n jäsenmaksutilille Nordea FI45 2177 3800 0049 77. Kansainvälisessä pankkiliikenteessä tilin SWIFT-osoite on NDEAFIHH.

Muista käyttää viitenumerona jäsennumeroasi, joka on nimesi yläpuolelle merkitty numerosarja jäsenlehden takakannessa. Löydät saman jäsennumerosi myös jäsenkortistasi.

Viitteellisen maksun yhteydessä kirjoitetut viestit eivät välity maksun saajalle.

Jäsenmaksun yhteydessä voit maksaa vapaaehtoisen kolehtimaksun.

Liiton hallitus esittää jäsenmaksun 2019 yhteydessä maksettaville vapaaehtoisille maksuille seuraavia kohteita:

  • 5 € kulku-urien ylläpito
  • 7 € liiton jäsenetuvaltausten kehittäminen
  • 9 € edunvalvonta ja lakiapu

Näistä poikkeavat epämääräiset summat katsotaan liiton toiminnan yleistueksi.

Omatoimisesta maksuseurannasta ja jäsenmaksujen hoitamisesta koituu liitolle merkittäviä kustannussäästöjä, joten kannustamme kaikkia olemaan hyvämuistisia ja viitseliäitä.

Omatoimisesta jäsenmaksusta räkytetään pitkin kevättä, ja toukokuussa postitetaan sitten paperinen jäsenmaksulappu kaikkein kovakorvaisimmille.

Jäsenkortti postitetaan kaikille jäsenille loppukevään jäsenlehden mukana ennen kaivukauden alkua.

Kai J. Rantanen, rahastonhoitaja