Käsinkaivu

Käsinkaivuu

Käsinkaivuu tapahtuu Lapion, Hakun, Rännin tai muun kevyen pesulaitteen avulla.