Vuosikokouskutsu 2022

Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n vuosikokous pidetään Saariselällä Hotelli Riekonlinnan auditoriossa lauantaina 26.3.2022 alkaen kello 13.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10.§ mukaiset asiat, valitaan LKL ry:n edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin sekä käsitellään hallituksen esitykset varsinaisiksi jäseniksi ja mahdollisiksi kunniajäseniksi.

Kokoukseen osallistujilta toivotaan ennakkoilmoittautumista 16.3.2022 mennessä: info@kullankaivajat.fi tai puh. 0400 836 500, mielellään tekstiviestinä.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ali- tai ylijäämä antaa aihetta
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle sekä toimihenkilöiden palkkiot
 9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Valitaan hallitukselle puheenjohtaja

– Puheenjohtajana kolmivuotiskaudella 2018 – 2022 toimii Marko Touru.

Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

 • hallituksen erovuorossa olevat jäsenet ovat Ensio Kaustinen, Hannu Raja ja Ami Telilä. Hallituksessa jatkavat Anurag Lehtonen, Esko Orava ja Kai J. Rantanen.
 • tilintarkastajina ovat toimineet Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli, varatilintarkastajina Seppo Mauno ja Raimo Repola
 1. Valitaan LKL ry:n edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2022
 2. Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenien kutsuminen
 3. Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista
 4. Kokouksen päättäminen

 

Hallitus

 

Vuosikokousaineisto tulee tutustuttavaksi yhdistyksen kotisivuille osoitteessa:

9.3.2022|