Vuosikokouskutsu 2023

 

Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n vuosikokous pidetään Saariselällä Inarissa, Hotelli Riekonlinnan auditoriossa lauantaina 25.3.2023 alkaen kello 13.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10.§ mukaiset asiat, valitaan LKL ry:n edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin sekä käsitellään hallituksen esitykset varsinaisiksi jäseniksi ja mahdollisiksi kunniajäseniksi sekä sääntömuutosesitys.

Kokoukseen osallistujilta toivotaan ennakkoilmoittautumista 16.3.2023 mennessä: info@kullankaivajat.fi tai puh. 0400 836 500, mielellään tekstiviestinä.

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ali- tai ylijäämä antaa aihetta
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle sekä toimihenkilöiden palkkiot
 9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Valitaan hallitukselle puheenjohtaja

– Puheenjohtajana kolmivuotiskaudella 2021 – 2023 toimii Marko Touru.

Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

 • hallituksen erovuorossa olevat jäsenet ovat Anurag Lehtonen, Esko Orava ja Kai J. Rantanen. Hallituksessa jatkavat Hannu Raja, Ami Telilä ja Jutta Vehviläinen.
 • tilintarkastajina ovat toimineet Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli, varatilintarkastajina Seppo Mauno ja Raimo Repola
 1. Valitaan LKL ry:n edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2023
 2. Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenien kutsuminen
 3. Käsitellään esitys yhdistyksen sääntöjen 8.§ muuttamisesta
 4. Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista
 5. Kokouksen päättäminen

Hallitus

 

Kello 12.00 – 13.00 Kokoustilassa Hotelli Riekonlinnassa puheenjohtaja Marko Touru esittelee kultaajamestari Raimo Snellmannin lehtikullan käyttöä ja sen valmistamisesta kertovan filmin, kesto n. 15 min. Tämän jälkeen hallituksen kyselytunti kokousväelle.

 

Lapland Hotels Riekonlinnan tarjous LKL ry:n kokousvieraille: 1hh 128€/ vrk, 2hh 139€/ vrk.

8.3.2023|